OS ve Znojmě - logo tisk o OS 2008 logo novin Znojemsko
 6.11.2008
znak města Znojma Oslavy 90.výročí vzniku

Československé republiky
(1918
-2008)


 
28. října 2008 pamětní deska synagogy
                 
Okrašlovací spolek ve Znojmě slaví 90. výročí vzniku ČSR

tisk

tisk 2008 další