logo 

Aktuality   


OS


ve

ZNOJMĚ
          
 
                                 PRŮVODCE MĚSTEM ZNOJMEM JIŘÍHO SVOBODY

20.11.2020

Od prvního vydání Průvodce městem Znojmem Jiřího Svobody v roce 1990 uplynulo třicet let.

Jak tehdy autor v úvodu předestřel, je určen především návštěvníkům, ale i obyvatelům města Znojma, kteří mají zájem o jeho minulost a památky, s nimiž je chce ve stručnosti seznámit.“ V první, stěžejní části vede průvodce čtenáře „krok za krokem jednotlivými ulicemi a náměstími, zastavuje se u významných domů i jiných památek, upozorňuje na stavební zvláštnosti, malířskou i sochařskou výzdobu, všímá si jejich historie, pověstí, které se k nim vztahují, lidí, kteří v nich žili a vešli do historie města.“ Druhá část přibližuje čtenářům možné vycházky do nejbližšího okolí města. Třetí část popisuje nejznámější pohledová místa se základními informacemi. Na závěr jsou pak otištěny výroky různých osobností o Znojmě. 

Myšlenka vydat úspěšného průvodce v novém, aktualizovaném a doplněném vydání vznikla v létě roku 2018, kdy Jiří Svoboda oslavil 75. narozeniny. V roce následujícím, když převzal Cenu města Znojma, proto proběhly nezbytné redakční práce. Bylo nám ctí a velkou radostí nezištně pomoci Jiřímu Svobodovi, drahému dlouholetému příteli a také nositeli Ocenění Okrašlovacího spolku ve Znojmě (2008), aby jeho Průvodce městem Znojmem mohl v roce 2020 nákladem Znojemské Besedy opět potěšit návštěvníky i obyvatele města Znojma.

V prodeji bude na Turistickém informačním centru na Obrokové ulici, až to situace dovolí a bude otevřeno.
   Průvodce městem Znojmem 

Otto Bouda, Lubomír Černošek a Jiří Kacetl, Okrašlovací spolek ve Znojmě, 20.11.2020


  
zpátky úvod