logo 

Aktuality   


OS


ve

ZNOJMĚ
          
 
                                 Milované Znojmo


26.11.2020

Snímky ze sbírky Josefa Vlasáka provedou Milovaným Znojmem

Znojmo bylo na sklonku 19. století nazýváno „perlou jižní Moravy“. Na události a významné osobnosti bohatá historie města se dodnes zrcadlí ve zdejších dochovaných památkách architektury, malířství a sochařství. Vlivem tragických událostí 20. století, dvou světových válek, dvou totalitních režimů a rozsáhlé výměny obyvatelstva se však vývojová kontinuita a historická paměť Znojma do značné míry zpřetrhaly. Na konci první čtvrtiny 21. století tedy máme stále co objevovat.

 Milované Znojmo - J. Vlasák, J. Kacetl
Nová publikaci provede historií a zákoutími Znojma ve snímcích ze sbírky Josefa Vlasáka. | Foto: archiv autorů


Dosavadní literatura pojednávající o dějinách města je vesměs kusá, tu nedostupná, tu zastaralá s četnými omyly, tu poplatná době, ve které vznikla. Úkolem historika je tudíž neustále si klást nové otázky a hledat na ně v archivních pramenech odpovědi. Sbírka fotosnímků znojemského čestného občana a patriota Josefa Vlasáka je pro výzkum historie města v posledních 150 letech jedním z nejcennějších obrazových pramenů. Fotografie zachycují mnoho míst, která za uvedené období natolik změnila svoji podobu, že bychom je dnes poznali jen stěží.
Všem, co mají Znojmo hluboko ve svém srdci, přináší předkládaná publikace reprezentativní obrazový výběr z Vlasákovy sbírky. Některé fotky již byly dříve publikovány, mnohé ale jsou zde zpřístupněny poprvé. Mnohý čtenář tak zjistí, jak málo toho dosud věděl o domech, ulicích a náměstích, kolem kterých často prochází. Pokud se tímto hlubším poznáním umocní vnitřní vztah čtenáře ke Znojmu, cíl autorů publikace bude splněn.

 *
**
***
Josef Vlasák a Jiří Kacetl, 26.11.2020

Jiří Kacetl, Znojemský deník, 30.11.2020


  
zpátky úvod