logo

Či n n o s t  

2021

OS

ve

ZNOJMĚ
          
 
                                 

                                   
 • Návrh plánu práce na rok  2021
 • Vyčištění některých našich pamětních desek (Oskar Pafka na Kollárově ulici, pamětní deska bývalé synagogy)
 • Zvýraznění zašlého nápisu u Pivcova pramene
 • Informační panel „Cendelínová studánka“
 • Informační panel „Jakub Jiral“ na cestě ing. Jakuba Jirala
 • Zahájení jednání o pamětní síni spisovatelky Marie Ebner von Eschenbach na Masarykově náměstí
 • Umístění nápisů na Kopalův pomník
 • Čestné členství města Zn. Sochaři Hugo Ledererovi
 • Řešení náhradní výsadby
 • Umístění litinového kříže na bývalý vojenský hřbitov poblíž Jubilejního parku
 • Vyznačení turistické trasy podél bývalého městského vodovodu v lese Smoha u Citonic (ve spolupráci s KČT)
 • 15. ročník udílení „Ocenění OS“
 • 9. ročník promenádního koncertu v Horním parku (ve spolupráci s J. Ludvíkem a Znojemským hudebním festivalem)
 • Návštěva Okrašlovacího spolku v Šanově
 • Dary na TV adventní koncerty v r. 2021
Příprava některých publikací:
 • Adolf Foyt: Znojmo-perla jižní Moravy
 • Karel Fila: Církevní památky ve Znojmě – něco znojemské historie
 • Anton Vrbka: Pamětní kniha města Znojma
Vycházky a výlety:
 • Střední a dolní tok potoka Lesky
 • Stará pekárna na Velké Mikulášské č. 3
 • Slaměný most u hradu Bítova
 • Zájezd do Krakova
     
           

*
Návrh plánu práce na rok 2021 byl projednán na poslední schůzi spolku v roce 2020   -   8. prosince
*
   
zpátky úvod