logo

Či n n o s t  

2022

OS

ve

ZNOJMĚ
          
 
                                 

                 
 Návrh plánu práce na rok  2022         
 • Vytvoření informačních panelů „Cendelínová studánka“ a „Ing. Jakub Jiral“ a jejich umístění do terénu (Otto Bouda)
 • Úprava bývalého vojenského hřbitova u Jubilejního parku (Jiří Kacetl)
 • Trasa Klubu českých turistů v lese „Smoha“ – Citonice-Bezkov (Lubomír Černošek ve spolupráci s KČT)
 • Oprava laviček u „Smyčky“ v Gránicích (Lubomír Černošek)
 • Zvýraznění nápisu na pamětní desce J. Gr. Mendela na ulici Přemyslovců (Lubomír Černošek)
 • Hraniční most u Stálek (Jiří Kacetl)
 • 30. let trvání obnoveného Okrašlovacího spolku ve Znojmě, různé akce (Lubomír Černošek)
 • 15. ročník udílení „Ocenění O.S.“, květen 2022 (Karel Fiala)
 • 10. ročník promenádního koncertu v Horním parku, červenec 2022 (Karel Fiala ve spolupráci s Jiřím Ludvíkem a Znojemským hudebním festivalem)
 • Trvalý zájem o povodí potoka Lesky a Městský lesík
 • Trvalý zájem o znojemské parky, Ringšpíl a zeleň ve Znojmě a v okolí města
Příprava některých publikací:
 • V naší edici „Opera Znoymensia“
Vycházky a výlety:

     
           

*
Návrh plánu práce na rok 2022 byl projednán na první schůzi spolku v roce 2022   -   12. ledna
*
   
zpátky úvod