logo

Či n n o s t  

2024

OS

ve

ZNOJMĚ
          
 
                                 

                 
 Návrh plánu práce na rok  2024        
    *  Obnova nápisu na pamětní desce J. T. Fischera, na Schillerově Kameni, u Cendelínové studánky
    *  Nové umístnění inform. panelu ‚‚Cendelínová studánka", jaro 2024 (spojit s ‚‚otvíráním studánek" ?)
    *  Oprava laviček na cestě na Hradiště
    *  Vysázení lip a dalších stromů
    *  Nadační a další hroby
    *  Nové vizitky OS
    *  17. ročník udílení „Ocenění OS“
    *  12. ročník promenádního koncertu v parku
    *  Příprava publikace „Osobnosti Znojemska“
     * Příprava „Studánky Znojemska“, 2.část
    *  Příprava pamětní desky Emila Kotrby, malíř
    *  TV adventní koncerty
     
 Dlouhodobé:

   *  Úpravy ‚‚Horní Leska

   *  Úprava bývalého vojenského hřbitova  

   *  Most u Stálek
Příprava některých publikací:
  • Příprava publikace „Osobnosti Znojemska“
Vycházky a výlety:

     
           

*
Návrh plánu práce na rok 2024 byl projednán na první schůzi spolku v roce 2024   -   17. ledna
*
   
zpátky úvod