logo

Č i n n o s t  


OS

ve

ZNOJMĚ
                                        

2 0 1 0        

Odpověď Sdružení Mladých ochránců přírody 

    
       8.března 2010        

Vážení přátelé,

děkujeme Vám za velmi pěkný dopis ohledně studánkové péče, ale i spolkové činnosti Okrašlovacího spolku. V prvé řadě
bych  rád vyjasnil studánku na Kraví hoře: rozhodně to není studánka č. 119 ( ta je totiž v okrese Písek), ale patrně se jedná
o studánku č. 143, kerou přihlašoval za Okrašlovací spolek pan L. Černošek.
 (viz:  http://www.estudanky.cz/studanka-143-detail.html
).

Ke snazší orientaci ve studánkách  doporučuji prostudovat internetové stránky www.estudanky.cz , kde jsou i všechny "patronátní  studánky". Také je zde možno nalézt mapu rzložení studánek a podrobnosti o všech studánkách v okolí Znojma.
Přeji Vám mnoho úspěchů v další práci (plány máte opravdu rozsahlé) a těším se na další spolupráci.

S pozdravem

Michal Kulík
Sdružení MOP


smop-letáček

   
zpátky úvod