logo

 

    Historie Okrašlovacího spolku ve Znojmě

 


Obnovený Okrašlovací spolek ve Znojmě 1992 - dodatek (2022)

  Na slavnostní schůzi v bývalém „zimním lokálu Mauralova pivovaru“ přednesl tento příspěvek MUDr. Lubomír Černošek, předseda spolku.

 Ke skutečné obnově spolkové činnosti došlo v našem státě až po tzv. „sametové revoluci“ v listopadu 1989. Na počátku devadesátých let se začali ve Znojmě scházet někteří aktivní občané, kteří přemýšleli, jak by pomohli zanedbanému městu. To postupně vedlo k myšlence obnovení Okrašlovacího spolku, v r. 1938 násilně zrušeného německými nacisty. První stanovy nového spolku vypracoval Mgr. Zdeněk Bína, byly pak schváleny na první valné hromadě spolku 20. 3. 1992 a následně 9. 4. 1992 příslušným odborem Ministerstva vnitra ČR. Spolek v počátcích tvořilo kolem deseti členů, z nichž po třiceti letech ve spolku pracují už jenom dva. Prvním předsedou byl zvolen MUDr. Lubomír Černošek. Scházeli jsme se ve Znojemské Besedě a teprve od druhé poloviny devadesátých let, až do dnešní doby, v restauraci „U Karla“ na Mikulášském náměstí ve Znojmě

Již od počátku jsme se zabývali zelení a ozdravěním města. Zaznamenali jsme při tom úspěchy i neúspěchy. Nejprve uvedu neúspěchy, a to proto, že nás to neodradilo v další práci, naopak jsme se semknuli a začali nám – paradoxně – další členové přibývat.

Zde jsou některé hlavní neúspěchy:

Nedokázali jsme zabránit průtahu dopravy městem, při tom byly navíc, dosti zbytečně, pokáceny čtyři vzrostlé lípy – „Stromy republiky“ z roku 1968. Později vysazená zeleň tam nyní usychá.
Nedokázali jsme zabránit přístavbě dalších nevhodných staveb u původně samostatně stojící věže – kampanily – u kostela sv. Michala.
Nedokázali jsme zabránit výstavbě koupaliště v areálu louckého kláštera, ačkoliv jsme navrhovali jinou vhodnou lokalitu.
Nedokázali jsme zabránit demolici domu s dvěma věžičkami na ulici Přímětické – byla součástí cyklistického stadionu (cyklodromu) z druhé poloviny 19. století.

A teď – co se podařilo:

Podařilo se zabráni nevhodnému zadláždění velkými betonovými deskami na Dolním (Masarykově) náměstí a vrátit sem „kočičí hlavy“.
Významně jsme se podíleli na oslavách 200.výročí narození popického rodáka Karla Postla – budoucího spisovatele Charlese Sealsfielda. Během jara a podzimu v roce 1993 jsme nechali vytvořit kopii jeho bysty a umístili ji na původní místo v Horním parku.
Začali jsme se věnovat odkazu prvorepublikového badatele a kustoda znojemského muzea Antona Vrbky – znovu jsme v říjnu 2005 umístili na Kraví horu „Vrbkův kámen“ a vydali soubor jeho povídek „Dvacet obrázků z Kraví hory u Znojma“. Tím jsme založili ediční vydavatelskou řadu regionálních publikací „Opera Znoymensia“ (Díla Znojemská).
Začali jsme umísťovat pamětní desky, informační panely a začali spolupracovat s Klubem českých turistů. Jako první jsme ve Znojmě (na Rudoleckého ulici) nechali v chodníku instalovat „Stolperstein“, připomínající oběti holokaustu.

Pořádáme promenádní koncerty v Horním parku, organizujeme letos již 15. ročník slavnostního udílení „Ocenění Okrašlovacího spolku“ osobnostem z našeho regionu, umísťujeme na vhodná místa do Gránic  i jinde lavičky a pečujeme o některé hroby významných znojemských osobností (Vrbka, Hübner, Tretera). Pořádáme oblíbené výlety (zvl. do Vídně) a vycházky.

Je toho ještě mnohem více, ale myslím, že jako přehled činnosti to stačí.
     


členové OS - 2022
                                                                                          Členové Okrašlovacího spolku ve Znojmě, 20. dubna 2022
                                                    
Sepsal MUDr. Lubomír Černošek, předseda spolku, duben 2022.
Foto: Karel Jakl

   
zpátky úvod