logo   

Znojmo

  In   Memoriam   


OS

ve

ZNOJMĚ
                                        

Odešel  Pavel   Matyasko   (*1943 - +2011                S lítostí jsme vyslechli zprávu, že odešel jeden z dlouholetých členů našeho spolku Pavel Matyasko. Byl to on, kdo usiloval o to, aby  vyrostlo sdružení, které se během několika let stalo ne sice velkou, ale přece jen významnou součástí kulturního života ve Znojmě i v okolí.
Jeho šikovné řezbářské ruce vytvořily první plastiky bájné Hroznové kozy a jiných s ní spojených artefaktů. Své schopnosti citlivého fotografa, zejména přírody, předvedl na několika samostatných výstavách. Ta poslední vznikla ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem, jehož byl rovněž členem, a byla věnována některým zaniklým podyjským mlýnům.
Matko Dyje,
 v Tvé vodě očišťuji
 své tělo i duši,
v Tvé vodě, která je pro mne vodou plodovou.
 V Tvé vodě, kterou pili již lovci mamutů.
Též oni v Tvém náručí očišťovali svá těla a je jisté,
že měli i duši.


Pavel Matyasko +2011
foto Miloslav Smutný sen.  
                                                  

Pavel byl i dobrým kuchařem,
vydal pstruzí kuchařku a na hostiny, na jejichž přípravě se museli podílet všichni hosté, se nezapomíná. Miloval zpěv, víno, a ani obdiv žen se mu nevyhýbal.
Měl to Štěstí, že se znal se znojemským sochařem a medailérem J. T. Fischerem a se spisovatelem Karlem Černým. A nejen, že je znal: své vzpomínky na ně vtělil do pečlivě vedených „samizdatů". Se stejnou péčí ovšem sepsal zajímavé údaje třeba o jalovci. K jeho největším láskám patřilo Podyjí. Zejména údolí Mločího potoka, skalní útvar Orlí křídlo a nedaleká jeskyňka mu nikdy nepřestaly připomínat zážitky z dětství i dospívání. O jeho vztahu ke znojemské krajině svědčí i verše, které o Vánocích 2005 věnoval jednomu ze svých přátel.                    

Spolek přátel Hroznové kozy
Okrašlovací spolek ve Znojmě
 
 
Jiří Svoboda,
Znojemsko 22.3.2011
fotogalerie  Pavla Matyaska

zpátky úvod