logo - OS


Okrašlovací spolek ve znojmě

založen 1878 - obnoven 1992

obrázek Znojma

   NÖ
vlajka nOE

vlajka - zn

vlajka JM
JM


Kontakty mezi Dolním Rakouskem a Jižní Moravou


Podyjí a Thayatal chrání přírodu společně,
ocenili to i mezinárodní inspektoři  

 
Společně pečují o unikátní přírodu, zachraňují ohrožená zvířata i rostliny. Na obou stranách české a rakouské hranice. Národní parky Podyjí a Thayatal za to ocenila mezinárodní organizace Europac.
     
Podyj9 - Thayatal, společně
Zástupci přeshraničních chráněných území se v Podyjí sešli v roce 2018 v rámci konference sítě Transparcnet.
| Foto: David Grossmann / Správa Národního parku Podyjí

 
  
 „Mezinárodní organizace sdružující evropská chráněná území Federace Europarc ocenila na přelomu roku vzájemnou spolupráci národních parků Podyjí a Thayatal. Rada Europacu jim prodloužila certifikát Europarc Transboundary Cerificate,“ potvrdil mluvčí parku Podyjí David Grossmann. V současnosti je držitelem tohoto ocenění jedenáct přeshraničních evropských území.

Certifikát kvality přeshraniční spolupráce oba národní parky obdržely poprvé před patnácti lety. Pro jeho udržení jsou ale potřebná pravidelná prověření vzájemných vztahů externím odborníkem z federace. To poslední se v Podyjí uskutečnilo na podzim loňského roku.

Posuzovatelé se zaměřují například na to, jak spolu obě správy parků komunikují, zda mají společné dokumenty potvrzujících jejích spolupráci, jaké připravují přeshraniční programy pro odborníky i veřejnost nebo zda koordinují péči o svěřená chráněná území. „Prověření ukázalo vývoj vaší přeshraniční práce a jasně dokazuje, že společná péče o přírodu, bez ohledu na politické hranice, nakonec vede k lepšímu managementu chráněných území. Přeshraniční certifikát Federace EUROPARC však nelze vnímat pouze jako uznání dosavadní práce, ale spíše jako podnět k dalšímu zlepšování ve prospěch přírody, krajiny a komunit v společném regionu,“ řekl prezident Federace Europarc Michael Hošek.

I přes těžkosti způsobené pandemií nemoci COVID 19 se spolupráce obou národních parků prohlubuje. „Koordinujeme spolu přípravu důležitých dokumentů jako je například plán péče o území na následující roky. Podařilo se nám dokončit několik odborných přeshraničních projektů i akcí zaměřených na veřejnost. V současné době se snažíme, aby se naše spolupráce rozrostla i o ostatní partnery v regionech, zejména školy a obce,“ vypočítal ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl.

Oba národní parky dohromady chrání 77 čtverečních kilometrů údolní krajiny řeky Dyje. Chráněná oblast je pro obě země místem vysoké biologické rozmanitosti. „Mnoho druhů, které již jinde vyhynuly, zde našlo poslední útočiště. Spolupráce obou správ národních parků je klíčem k účinné ochraně zvířat, rostlin a biotopů v údolí Dyje," zdůraznil ředitel Národního parku Thayatal Christian Übl.

Program certifikace přeshraniční spolupráce Federace Europarc je jediným v Evropě, který analyzuje pokrok ve vzájemných vztazích partnerských národních parků, identifikuje dobré příklady a podporuje výměnu praktických zkušeností a odborných znalostí v této oblasti. Federace Europarc certifikuje chráněná území, která dosáhla a udržují vysokou úroveň spolupráce. Mezi jedenácti takto oceněnými regiony jsou i všechny české národní parky se svými přeshraničními partnery.

Federace Europarc je mezinárodní organizace zastřešující spolupráci stovek chráněných území a organizací ve zhruba čtyřech desítkách zemí.
 
   

   
Reportérka: Dagmar Sedláčková, Znojemský deník, 27.1.2022
zpátky úvod