malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
      Staré Znojmo - obrázek

 Naše životní prostředí


                                        
   
životní prostředí - město  
     
 

Mikroplasty – další neviditelný nepřítel


Znojemský zastupitel, nově také člen Rady města Znojma ve funkci neuvolněného místostarosty s pověřením dohledu nad zdravotnictvím a sociálními službami, MUDr. Pavel Jajtner (KDU-ČSL), se dlouhodobě jako lékař i politik zabývá problematikou tzv. mikroplastů v pitné vodě, jakožto jedním z novodobých rizikových faktorů s vlivem na zdraví a život člověka.

   
Mikroplasty jsou úlomky plastových vláken, šupin, kuličky o rozměrech od méně než sto nanometrů až po pět milimetrů. Vyskytují se ve vodě, ve vzduchu, v půdě. Usazují se na dně moří a oceánů, byly zjištěny i ve sněhu v Arktidě. Vznikají fragmentací plastových výrobků či obalů, například používáním a praním fleecových oděvů, nebo oděrem pneumatik. Plánovitě jsou však používány v kosmetických výrobcích ke zlepšení jejich viskozity a vzhledu.
Například v 1,6 gramu zubní pasty je několik tisíc mikroplastových částic. Jsou i v mýdle, šamponech, krémech, také v sáčcích porcovaného čaje… Z plastových obalů se dostávají do balené i kojenecké vody. Jsou jimi kontaminována hospodářská zvířata, ryby i zemědělské plodiny. Jsou tak součástí našeho potravního řetězce. Ročně každý z nás prý vdechne, vypije či sní s potravou až padesát tisíc těchto plastových částeček. Světová zdravotní organizace však nepovažuje riziko spojené s mikroplasty za významné, a to i přesto, že bylo již popsáno poškození organismů vodních živočichů. Laboratorně byla prokázána možnost propojení mikroplastů s lidskými buňkami a experimentálně i nebezpečí vzniku rakoviny.
                                                                                      Zdroj: wikipedie, MUDr. J. Jajtner

 
Znojemská úpravna vody na Pražské ulici slouží svému účelu už přes půl století. Před šesti lety byla zrekonstruována, což mělo příznivý vliv i na vyšší výstupní kvalitu pitné vody. V ročním objemu téměř tří miliónů kubíků upravené vody jsou odtud zásobováni nejen znojemští odběratelé, ale i bydlící v připojených městských částech, přilehlých obcích a proudí i do skupinových vodovodů Hodonice a Daníž (údaj roku 2019).

Pokud se týká odfiltrování mikroplastů, řídí se znojemská úpravna stanoviskem Státního zdravotního ústavu, který považuje nebezpečí mikroplastů, s odvoláním na Světovou zdravotnickou organizaci, za zanedbatelné.

MUDr. Jajtner je opačného názoru s ohledem na množství užívaných plastických hmot a nabádá k technologickým krokům zaměřeným na zachycení plastové nečistoty. S žádostí na řešení tohoto problému upozornil Jajtner už minulé vedení města. Nyní sám jako radní má větší možnost uspět v jednání s Vodárenskou akciovou společností, v níž má město svoje zastoupení.

„Co považuji v současné chvíli za důležité a řešitelné,“ říká MUDr. Jajtner, „je maximálně možná eliminace mikroplastů z pitné vody. Běžnými postupy v čističkách odpadních vod se dá odhadem eliminovat 95 – 99%, což je jistě vysoké číslo, ale po mém soudu je třeba toto číslo ověřit v praxi.
Tedy chceme vyjednat s VAS možnost kvantifikace mikroplastů v surové vodě, porovnat toto množství s pitnou vodou dodávanou do řadu, zajímavá by byla informace o kontaminaci čistírenského kalu. V současnosti jsme tuto záležitost posunuli do doby po skončení pandemie.“

Jedním z mála vodárenských podniků u nás, který má nainstalované ultrafiltrační zařízení schopné zachytit velkou část mikroplastů, je úpravna vody v Březové, v podniku Vodárny a kanalizace Karlovy Vary. V Březové ale přišlo pořízení ultrafiltračního zařízení na 50 miliónů korun. Současně musel podnik do úpravny instalovat i výkonnější čerpadla, schopná protlačit vodu přes membrány. Náklady na kubík pitné vody se tak zvýšily asi o padesát haléřů.

To, že se ve Znojmě našel někdo, kdo v tomto směru bije na poplach, je první krok ke změně  přístupu k dosud nedoceněnému nebezpečí v našem regionu.


Znojemské dění komentuje Jiří Cmunda Roupec, e-Rojnost č. 182, 16. 3. 2021
   
     
 

Co jsou plastové mikročástice?
 
mikroplasty
   
Mikroplasty jsou různě tvarované plastové částice o velikosti 0,1–5 000 µm (0,1 µm - 5 mm). (100 µm, 1000krát 0,1 µm, je zhruba tloušťka listu papíru, zatímco 5 mm je průměrná délka červeného mravence).
Mikroplasty byly již  nalezeny i na dně Mariánského příkopu.
Mariánský příkop, je hlubinný kanál (dlouhý ca. 2500 km) v západním Tichém oceánu s maximální hloubkou zhruba 11.000 metrů (10.984 ± 25 Meter) pod hladinou moře.
 
Poznámka:  Karel Jakl, 16.03.2021
 
 


zpátky úvod