alej roku  -  logo
malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
      Staré Znojmo - obrázek

 Naše životní prostředí


               alej roku  -  logo                         

 


Pomůže 1. místo v anketě Alej roku 2020 zabránit kácení ve vítězné Svárovské aleji?

Desátý ročník ankety Alej roku vyhrála se ziskem 585 hlasů Svárovská alej. Stoletá lipová alej z Boskovicka (okres Blansko) přitáhla pozornost hlasujících pravděpodobně i proto, že její osud je nejistý. Hrozí její poloviční vykácení z důvodu plánované rekonstrukce silnice. Jak se místní snaží alej zachránit a co se změnilo po vyhlášení výsledků naší ankety, jsme se zeptali Alice Hrbkové, která alej do soutěže přihlásila.
   
Svárovská alej
     
Alice Hrbková


Co je známo o historii Svárovské aleje a v jaké je dnes kondici?

"Originální prameny, ve kterých by byly informace o okolnostech vzniku aleje, jsme zatím nenašli, čekáme ještě na zprávy z Moravského zemského archivu. Alej je obestřena tajemstvím. Podle průzkumu Národního památkového ústavu je možné, že je alej dokonce starší, než jsme dosud uváděli. Existuje letecký snímek z roku 1938, kde lípy vypadají jako stromy starší více než dvacet let. Dnešní kondice mnoha lip bohužel není dobrá. Správa a údržba silnic péči o alej neřeší, možná záměrně. Několik lip je opravdu nutné pokácet, řada stromů je pak zralá na intenzivní ošetření. A rozhodně je na místě vypracovat a hlavně dodržovat plán péče o alej nebo o to, co z ní po rekonstrukci silnice zbude."

Vzpomenete si na moment, kdy jste si řekli, že to budete vy, kdo se pokusí alej zachránit?

"Ano. Jeli jsme s kolegou z Jevíčka z besedy s Leo Pavlátem, ředitelem Židovského muzea v Praze. (Leo Pavlát je jedním z významných signatářů petice Zachraňme stromy, pozn. redakce). Pod dojmem jeho vzpomínek na dětství v tomto nádherném kraji a souvislostí s jeho dalšími životními osudy jsme cestou obdivovali krajinu, až jsme dojeli do aleje. „Víš, že tohle mají kácet?“ řekl kolega. Zareagovala jsem velmi impulsivně s tím, že musíme něco udělat ! Kolega mi přislíbil maximální pomoc. Ráda říkám: lepší je litovat toho, co jsem udělala, než toho, co jsem neudělala."

Jaké byly první kroky?

"Jednali jsme formou mailů a dopisů s úřady v místě, psali jsme otevřené dopisy tehdejším jihomoravským zastupitelům, odpověděl nám pouze náměstek hejtmana Hanák, mající v té době na starost dopravu. Slušně nám sdělil, že se pro záchranu Svárovské aleje nic dělat nedá. Až po podzimních krajských volbách jsme se dočkali vstřícnějších odpovědí, první náměstek hejtmana a radní pro životní prostředí Lukáš Dubec nám obratem přislíbil, že se o kauzu bude zajímat. Když naše jednání se silničáři ani orgány ochrany přírody nevedly k významnějšímu posunu, snažili jsme se problematiku Svárovské aleje medializovat a přitáhnout k ní pozornost veřejnosti. Moc se nám nedařilo, až do chvíle, kdy Svárovská alej zvítězila v soutěži Alej roku a reportáže o ní natočily ČT a TV Nova. Od té doby se věci pohnuly hodně dopředu, vyhráno však zdaleka není. "

Alej - Svárov - stará


Jak vám zájem médií pomohl?

"Věci nabraly spád, do aleje přijel pan Dubec s dalšími zastupiteli a krátce nato i hejtman Jan Grolich. Ten vzhledem ke své „zelené“ předvolební kampani a podpisu petice
proti kácení projevil o kauzu značný zájem a vyslovil se pro snahu dospět ke kompromisnímu řešení, tedy úpravě projektu tak, aby bylo možné zachovat alej i dotaci a silnici
rekonstruovat."

Na úrovni kraje tedy máte spíše podporu, ale co na úrovni obce?

"V minulých dnech jsme se sešli i se starosty zainteresovaných obcí a naléhali na nutnost se v podpoře této varianty spojit. Došlo k velké názorové polarizaci, zastánci kácení nám podsouvají zodpovědnost za riziko ztráty dotace a přeceňují naše možnosti ovlivnit další vývoj věci. Neuvědomují si, že příčinou vedoucí k ohrožení dotace je nevhodně pojatý projekt a netransparentnost jeho příprav, nikoli snaha dvou bezvýznamných soukromých osob na věc upozornit."

Nicméně realizace původního záměru je teď pozastavena díky dvěma důležitými rozhodnutími...

"Na základě článku, který vyšel v časopisu Veronica, se do věci vložily nevládní organizace, konkrétně spolky Tilia Thákurova (Praha) a Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu (Brno). Zásluhou M. Jelínkové z Tilie zasáhla ve prospěch Svárovské aleje Česká inspekce životního prostředí. Ta shledala zaslaný podnět důvodným a nařídila investorovi zdržet se „škodlivé činnosti spočívající v kácení dřevin (...) z důvodu možného vlivu na krajinný ráz.“ Posudek o vlivu na krajinný ráz v dokumentaci projektu totiž úplně chybí. Navíc se ukázalo, že ani dendrologický posudek, který je součástí projektu, nemá parametry znaleckého posudku a postrádá objektivitu. Dalším dílčím úspěchem je rozhodnutí Odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje o zrušení stavebního povolení pro četné formální nedostatky. Věc se vrací na odbor dopravy do Boskovic. Naše možnosti jsme prakticky vyčerpali a kroky, které činily a činí občanské spolky, již zmíněná Tilia Thákurova a Děti Země z Brna, které se nezávisle na nás do kauzy zapojily, už můžeme pouze s napětím sledovat."

Co vlastně říkáte na argumenty silničářů pro vykácení aleje a rozšiřování této silnice?

"Rozhodně bychom chtěli zdůraznit, že nejsme proti rekonstrukci silnice a zlepšení dopravní situace v regionu. Jen si myslíme, že se to dá provést citlivěji. Na mnoha místech ČR existují zúžení na silnicích druhé třídy tak, aby cenné přírodní nebo kulturní prvky mohly být zachovány. Silničáři se ohánějí tvrzením o nebezpečnosti aleje pro řidiče a nutností zastavit při střetnutí protijedoucích vozů či dokonce nemožnosti projet v případě nákladních aut. Pravdou však je, že nejde o úsek dopravních nehod a to právě z důvodu nutnosti  pomalit. To, že po této silnici jezdí spousta kamionů, a to i polských a slovenských, nám nepřipadá jako pádný argument, protože kamionová doprava zde nemá co dělat. Přibrždění či krátké zastavení nepovažujeme za věc, které by měl padnout za oběť nádherný kus české krajiny."

Jaké jste zaznamenali ohlasy veřejnosti? Přeci jen máme petice pro i proti. Myslíte, že kompromis je možný?

"Podle reakcí veřejnosti na naši petici je dost lidí, kterým není jedno, jestli někde zmizí staré stromořadí. Po vítězství v Aleji roku jsme dostali množství nadšených ohlasů a projevů podpory. Na druhé straně je tu protipetice podepsaná převážně místními řidiči a iniciovaná zdejším šéfem kamenolomu, který vidí věc z úhlu svého byznysu. Kdybychom
si nemysleli, že kompromis je možný, námi iniciovaná petice by nevznikla."

Svárovská alej - dnešní

Jaké aleje, kromě této Svárovské, se na Boskovicku vyskytují? Hrozí jim podobný osud?

"Srovnatelná alej je u Olešnice, podle tvrzení silničářů by jí nic hrozit nemělo. Další aleje podobného rozsahu však jinak v okolí nenajdete."

A ještě nám závěrem prozraďte, jaká jsou vaše oblíbená místa na Boskovicku nebo Blanensku...

"Kromě naší aleje, kterou opravdu miluju, například údolí Kavinského potoka, kopce nad Kunštátem, stráně nad Křetínskou přehradou… je tu krásně. Ráda se prodírám podrostem a vůbec hledám neprošlapané cesty."  
 ■
Rozhovor vedla: Karolina Kostićová, ARNIKA CENTRUM PRO PODPORU OBČANŮ, arnikum, 2021/01
Na otázky odpovídala:  Bc. Alice Hrbková
 
 ■Bc. Alice Hrbková


Bc. Alice Hrbková


Její láska k přírodě a krajině začala už v dětství, které strávila v Bystřici pod Hostýnem pod vlivem otce, milovníka hor a dlouhých procházek,                   a v Letovicích u babičky.
Do tohoto kraje se po 30 letech života v Hradci Králové opět vrátila. Působila skoro dvacet let jako dětská knihovnice v Hradci Králové, dokonce je sama heslem v knihovnické encyklopedii v souvislosti s autorstvím celorepublikové čtenářské hry Lovci perel, která stále pokračuje. Propagování dětského čtenářství je její odborná záliba. Dalších zálib je mnoho, především cestování, muzika a pořádání kulturních akcí s partnerem, hudebním kritikem.
 Dovoluji si vás upozornit, že v neděli 21.3.2021 budou na ČT 2 vysílat Občanské noviny o naší aleji. Čas 10:45, později se to dá sledovat z archivu.
   
Nový termín:
v neděli 28.3.2021 budou na ČT 2 vysílat Občanské noviny o naší aleji. Čas 11:20, později se to dá sledovat z archivu.


    
   
zpátky úvod