malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek

Naše životní prostředí


                                        

 životní prostředí - krajina
   
Vliv ohňostrojů

Ohňostroje znečišťují ovzduší. Nejvyšší koncentraci částic naměřili ve Znojmě
   
Ohňostrojem nebo odpalováním jiné zábavní pyrotechniky vítali lidé na jižní Moravě příchod nového roku 2023. Tato aktivita má však negativní dopad na kvalitu ovzduší. Koncentrace některých znečišťujících látek během novoročních oslav se podle odborníků často velmi výrazně zvyšují.
 
„Zejména ve městech, kde je intenzita odpalů nejvyšší a zároveň jsou to často místa velmi špatně provětrávaná s ohledem na hustou zástavbu. Například náměstí či sídliště," uvedl vedoucí oddělení kvality ovzduší brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Jáchym Brzezina.

Koncentrace částic krátce po novoroční půlnoci bývají vůbec nejvyššími hodnotami za celý následující, právě začínající, rok. Nejvýrazněji se znečištění projevuje v koncentracích prachových částic. „Vůbec nejvyšší hodinová maxima jsme letos zaznamenali na stanici v Táboře, a to 821 mikrogramů na metr krychlový, a ve Znojmě, a to 401 mikrogramů na metr krychlový," zmínil Brzezina.

Stanice ve Znojmě monitoruje kvalitu ovzduší v této lokalitě od posledních měsíců roku 2003. Vyšší hodnoty než nyní naměřených 401 tam zaznamenali pouze jednou, a to v odpoledních hodinách 21. února 2004.

V přiložené mapě se také mohou lidé podívat, jak se měnily hodinové průměrné koncentrace částic v Brně tři poslední hodiny roku 2022 a tři první hodiny roku 2023.

Výbuchy pyrotechniky jsou podle odborníků spalovacím procesem a právě ty jsou typicky zdrojem zejména menších částic. Navíc z pohledu zdraví představují vyšší potenciální riziko. „Ve Znojmě zaznamenali maximální průměrnou hodinovou koncentraci části prachových částic 2,5 (o průměru do 2,5 mikrogramu - poz. red.) 320 mikrogramů na metr krychlový," vyčíslil Brzezina. Na této stanici koncentrace těchto částic monitorují od roku 2010. Toto je zatím nejvyšší kdy naměřená hodinová průměrná koncentrace těchto menších částic.

Odpalování pyrotechniky však podle odborníků nemá nežádoucí vliv pouze na kvalitu ovzduší. „Patří sem mimo jiné znečišťování půdy a vody, plašení zvěře, rizika úrazů, požárů, spousta někdy nebezpečného odpadu," vyjmenoval Brzezina.

 

ohňostroj a životní prostředí
ohňostroj a životní prostředí
ohňostroj a životní prostředí
ohňostroj a životní prostředí
                                                  31. 12. 2022                                                                                                                       I     01. 01. 2023
ohňostroj a životní prostředí
     

Autor: Jáchym Brzezina, Znojemský deník, 02. 01. 2023
   

zpátky úvod