malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek

Naše životní prostředí


                                        

 životní prostředí - krajina

údolí Lesky volá  o pomoc


  
Plánovaná vycházka „Horní tok Lesky“ (21.03.2020) odložená

Kvůli koronaviru se uskutečnila v sobotu 29. srpna 2020. Sešlo se nás kolem 15ti. Autobus nás vyvezl na kasárenskou křižovatku, neboť jsme chtěli začnout u prvního, dnes už vyschlého pramene na tomto návrší. Obří slunečnicové pole nás donutilo jít zpět po silnici až k remízku 2. a 3. pramene Lesky.

Leska 3. pramen
 vyzděné pítko u 3. pramene

Leska - smetiště
Leska - smetiště
Leska - smetiště
Leska - smetiště
bohužel poblíž se trvale nacházejí bezdomovci a nepořádek je zde veliký.


Další nedobrou věcí jsou husté nálety různých, už vzrostlých stromů, provázející celý horní tok a tvořící zde místy neprostupný „prales“. Potok připomíná Punkvu – chvílemi se ztrácí pod zemí, chvílemi teče čůrek po povrchu.

Leska odbě na černo? Leska - odběr na černo?
V oblasti zahrádek na Pražské ulici vzniká jiná situace – občas narazíme na hadice, odebírající (na černo?) vodu z potoka.

Leska - sběrač rybník Hnědka
                                    Vrcholem ne udržovanosti je rozpadající se betonový sběrač a filtr vody, stavba sbírající několik dalších místních pramenů (Fukačův, Vespasiánův …)                                     kde je průtok i několik litrů vody za vteřinu. To naplňuje rybníček „Hnědka“ vybudovaný v sedmdesátých letech 20. století.

Leska - povrchová voda Leska - podemleté břehy
                                                       Do potoka ústí dvě velké roury, sběrače povrchové vody, které však dělají velikou paseku při větším dešti, náhlá „povodeň“ vymílá břehy Lesky                                a pobřežní stromy se už zanedlouho skácejí samy do vodního toku.    

                   
Při trošce dobré vůle ze strany města a postupných investicích by se dal celý tok zkultivovat a přiblížit obyvatelům Znojma jako další příměstská rekreační oblast.

Naše představa: (v bodech):

Přírodní park „Leska“

1.
   část: od pramene k rybníku Hnědka“ ponechat jako součást přírody
  •     Vymístění bezdomovců
  •     Odstranění náletů
  •     Úprava filtrační stanice
  •     Informační panely
  •     Úprava okolí studánky
***

2.   část: od Hnědky ke kurtům pro rekreační zázemí města, smíšený provoz (chodci a cyklo)
  •     Odstranění náletů
  •     Zpevnění břehů
  •     Odstranění odběrů vody
  •     Úprava okolí a čistoty vody v okolí železničního tunýlku (pod „Amerikou“)

zahrada Vladimír zahrada Vladimír zahrada Vladimír
Celou vycházku jsme nakonec zakončili na zahradě našeho člena Ing. Vladimíra Husy, kde jsme při opékání špekáčků, situaci na horním toku Lesky zhodnotili.

text: L. Černošek, srpen 2020
foto: K. Jakl 
   
zpátky úvod