malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Zdeněk Adámek
(1940-2012)
Zdeněk Adámek - 1940-2012


Zdeněk Adámek, malíř (*  28. července 1940, Ctidružice - † 20. října 2012, Ctidružice)


Studoval na Učitelském ústavu v Brně a po jeho absolvování se stal pedagogem. Prvním učitelským místem mladého Zdeňka Adámka se stala Třešť. Vysočina pak zůstala jeho dalším malířským osudem. Ve škole vyučoval kreslení, ale věnoval se navíc grafice a v novostavbě školy vytvořil skleněnou mozaiku. Zpracovával i různé další grafické návrhy, např. pro školu nebo pro místní podniky. Koncem šedesátých let se začal věnovat hlavně akvarelu. Pro tuto práci si nechal dovážet náš nejkvalitnější ruční papír z Velkých Losin. Po smrti svého otce se vrátil do rodných Ctidružic. Malířsky ho postupně upoutala i krajina jižní Moravy.
Od roku 1971 učil na základní škole v Šumné, odkud odešel do důchodu. Pro průčelí kulturního domu ve Ctidružicích vytvořil po sametové revoluci reliéf prezidenta Masaryka. V roce 2001 se společně s manželkou pokusili obnovit tradici časopisu „Od Horácka k Podyjí“. Vydali ale jen čtyři čísla, potom jim došly peníze a sponzory nenašli. Je to škoda, před válkou to byl velmi populární nadregionální časopis.
 
Zdeněk Adámek - Hardegg, 1981
Hrad Hardegg, akvarel 57x36, 1981
 
Zdeněk Adámek zemřel v roce 2012 a jeho manželka věnovala v r. 2017 Jihomoravskému muzeu ve Znojmě sbírku jeho prací – kresby, návrhy a akvarely. Muzeum připravila v září 2020 z této pozůstalosti výstavu ve znojemském Domě umění, k malířovým nedožitým osmdesátinám.


Zdeněk Adámek - vystava, Znojmo 2020


Lubomír Černošek, listopad 2020                                                                 
zpátky úvod