malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Mons. Jindřich Bartoš

(*1955)
Jindřich Bartoš


60 let života Mons. Jindřicha Baroše - děkana znojemského.

(nar. 9.června 1955 Dačice
).
 

JindřichBartoš strávil své dětství a mládí ve Vysočanech na Bítovsku. V této obci již na okraji Vysočiny nemají svůj kostel, na mše se chodilo do Bítova, občasné byly i v sále místního kulturního domu. Proto zde měly velkou a živou tradici poutě, při kterých Jindřichův dědeček chodil jako předzpěvák. Celá rodina byla zbožná, Ve Vysočanech měli malé hospodářství, na něm dodnes pracuje Jindřichův bratr.

J. Bartoš absolvoval gymnázium v Moravských Budějovicích, potom nastoupil do kněžského semináře – tehdy jediného v Čechách – v Litoměřicích. Zde v Litoměřicích byli jeho spolužáky např. znojemský rodák Karel Simandl (dnes také Mons. a ThDr.) a Vojtěch Kodet (po vysvěcení představený kláštera karmelitánů v Kostelním Vydří). V “ateistických“ osmdesátých letech byl farářem v Příměticích. Bylo to v době husákovské normalizace, do kostelů se lidé báli chodit, křty za rok se daly spočítat na prstech jedné ruky, sňatky v kostele taktéž.

Ale po sametové revoluci přichází Páter Jindřich do Znojma ke sv. Mikuláši – v roce 1993 – a jako znojemský děkan dává plný průchod svému organizačnímu talentu a umění zapalovat lidi pro víru. Zvlášť citlivě jedná se seniory, ale ani mladí a děti nepřicházejí zkrátka. Dává se i do oprav zanedbaných kostelů, nejen sv. Mikuláše, ale i sv. Alžběty a dalších. Z ruin povstane i kaplička v Popicích, postupně jsou opravovány boží muka, poklony a sochy. Za tyto aktivity udělil Okrašlovací spolek ve Znojmě v roce 2011 jemu a „Nadaci pro obnovu církevních památek děkanství znojemského“ svoje Ocenění.  Organizuje pouti – jednu z prvních do Hlubokých Mašůvek, od roku 1993 do kaple P. Marie Bolestné v Popicích. Do těchto dvou míst se chodí pravidelně každý měsíc.

A potom další – Nový Hrádek, Bítov, ale i pěšky na Velehrad, autem k prameni Dyje. To všechno nese ovoce – kostely se plní.  5. 12. 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle uděluje za obětavou kněžskou službu pamětní medaili Petra Pavla. Je to k výročí 230 let od založení brněnské diecéze.

V roce 2011 obdrží od papeže titul Monsignore. Ve své skromnosti ho běžně nepoužívá. K 1. 9. 2014 po odchodu dominikánů ze Znojma mu navíc přibude i starost o kostel o farnost sv. Kříže, je zde jmenován administrátorem.

Od roku 1993 také každoročně pomáhá formovat jáhny, kteří zde – po jednoroční praxi – jsou pak vysvěceni na kněze. Prvním jáhnem byl Marek Dunda, dnes dlouholetý farář ve Vranově nad Dyjí. Teď již přes 20 jáhnů – dnes kněží vzpomíná na svoje působení ve Znojmě.

I přes šestý křížek je Mons. Jindřich Bartoš stále „ve formě“ a všichni doufají, že mu zdraví a elán s Božím požehnáním vydrží ještě mnoho let.  


                                                                 
zpátky úvod