Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Budík  Alois

(1888 -
1945)
Lojza Budík - 1888_1945


 
Alois Budík, malíř, 
(* 8. 6. 1888,  Bučovice  -  4. 12. 1945 v Třebíč)

Je narozen 8. 6. 1888 v Bučovicích. Od dětství prokazoval malířský talent, zůstal však „jen“ amatérským malířem. Už v 19ti letech vystavoval svoje obrazy ve Štramberku. Zkoušel množství námětů z ciziny a projezdil tak některé evropské státy – Rusko, Itálii, Francii, Bosnu  Hercegovinu, Španělsko a Portugalsko, byl i v severní Africe – v Tunisku a Alžíru.
   
Lojza Budík v plenéru
   
Lojza Budík v plenéru
 
Rozhodující pro jeho malířskou tvorbu bylo seznámení s malířem Romanem Havelkou, který tehdy, jako jeden z prvních, malířsky objevil Podyjí, zvláště Bítovsko. Havelka zde už od roku 1905 pořádal letní kurzy v plenéru a několik malířů sem začalo dojíždět opakovaně. Vytvořili postupně neformální sdružení - „bítovskou kolonii“, kam patřili třeba Otakar Průcha nebo Lojza Budík. Ten od Romana Havelky částečně převzal částečně jeho typickou barevnost, zvláště okrovou barvu v zobrazování podzimní přírody. Lojza Budík, jak se na obrazy podepisoval, vytvořil navíc spoustu akvarelů a olejů ze Znojma a okolí. Mnoho z nich je teď v soukromých sbírkách. V r. 1921 ho pozvala znojemská městská rada, aby pro město Znojmo vytvořil několik velkých obrazů. Budík pak už ve Znojmě zůstal a tvořil zde až do roku 1938, kdy po záboru Znojemska nacisty odešel do Třebíče. Tam pokračoval ve své tvorbě a 4. 12. 1945 v Třebíči také zemřel.
 
Lojza Budík - Dolní park
Dolní park
Lojza Budík - pohled na Znojmo od Rabštejnu
Znojmo od Rabštejnu
Lojza Budík - Gránice
Gránice
       
Je spoluzakladatelem Sdružení výtvarných umělců jihomoravského a západomoravského kraje. Ač amatér, vydobyl si solidní jméno mezi malířskou obcí a hlavně mezi sběrateli. Z jeho rozsáhlé tvorby jmenujeme například: Po bouřce, Na sklonku dne, Západ na Dyji, Bítovští vysloužilci. K jeho nejlepším obrazům patří malířské ztvárnění bítovské přírody.


Lubomír Černošek, prosinec 2021.
 


                                                                 
zpátky úvod