malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


 Karel Černý

(1912 - 1996)
Karel Černy - 1912-1996


Karel Černý (*  22. 7. 1912, Znojmo   29. 1. 1996, Znojmo)

Spisovatel a znalec díla Prokopa Diviše

Narodil se ve Znojmě a už ve druhém roce života mu padl otec na ruské frontě. Matka se konce 1. svět. války také nedožila, zemřela roku 1916. O dva sirotky – Karla a Františka – se starali příbuzní. Karel se už ve školce seznámil s Tomášem Fischerem, budoucím sochařem, a od té doby se stali nerozlučnými přáteli. Karel se vyučil krejčím, ale táhlo ho to k literatuře a umění. Měl dost smůlu. Před válkou mu na poslední chvíli, v r. 1938, vyšel román „Junácká křídla“, za války „Čertováci“ – o chlapcích z pražské Čertovky a po válce, v r. 1947 „MIGHTY“, o amerických válečných letcích. V r. 1946 navázal Karel Černý spolupráci se znojemským muzeem a postupně se stal zaníceným propagátorem života a díla vynálezce bleskosvodu pátera Prokopa Diviše. V tomto díle spolupracoval i s J. T. Fischerem, který k významným výročím Divišova života realizoval pamětní medaile a Divišovu bystu. Černému se podařilo vydat několik knih o přímětickém faráři, např. v r. 1948 pro mládež „Dříve než Franklin“, propagoval Divišův uzemněný bleskosvod v Americe nebo v Sovětském svazu. Místním komunistům ale nikdy nevyhovoval a ti nešetřili různými zákazy – nebyly realizovány mnohé filmové scénáře (na filmovém pásu je pouze absolventský film znojemského rodáka Jaromíra Vašty), brožury mu byly vydávány jen ve spolupráci s dalšími autory a knihy – romány prakticky vůbec. Karel Černý žil po předčasné smrti J. T. Fischera v r. 1957 u jeho vdovy a dcery a nakonec přes dvacet let v pečovatelském domě ve Znojmě, kde také 29. 1. 1996 zemřel.


Lubomír Černošek, červenec 2018


                                                                 
zpátky úvod