malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Jiří Červenka
(1943 - 2021)
Jiří Červenka -1943 -2021
PhDr. Jiří Červenka, básník, překladatel, kastelán  (* 6. 3. 1943, Jindřichův Hradec  30. května 2021, obec Pecka)

Jiří Červenka se narodil 6. 3. 1943 v Jindřichově Hradci. Dětství strávil na Hradišti u Znojma. I když je původem Jihočech, za svůj pravý domov vždy považoval Znojmo a jižní Moravu. Vystudoval brněnskou filosofickou fakultu, kde získal titul PhDr., ale pak pracoval několik let jako lesní dělník na Šumavě a jako stavební dělník na stavbě severočeských elektráren. Této zkušenosti nikdy nelitoval. Nakonec se stal kastelánem na hradě Pecka v Podkrkonoší. Sem už přišel s manželkou Věrou, původem z Prostějova. Narodila se jim dcera, později také kastelánka na hradě Pecka a dva synové. V tomto kraji se seznámil s mnoha významnými rodáky, mimo jiné i s Otakarem Zeminou, který před válkou působil ve Znojmě, kde maloval a vyučoval kreslení na pedagogické škole.

Jiří Červenka v sobě objevil talent básníka a vydal několik útlých básnických sbírek, z nichž ta třetí má název „Uvidět Znojmo“. Je to jakýsi stesk po mladých letech, strávených ve Znojmě. Po odchodu do důchodu v 60ti letech se Jiří s manželkou Věrou do Znojma skutečně přestěhoval a předělal si byt po svém otci, amatérském malíři Karlu Červenkovi.

Jiří Červenka byl doma i v Polsku. Jako samouk se naučil polsky tak dobře, že začal překládat polskou literaturu do češtiny a stal se známým polonistou. V Polsku měl mnoho přátel a často za nimi dojížděl. Ze Znojma také často navštěvoval svoji dceru na Pecce a chodil tam pěšky (!) přes Vysočinu. Po prvním prodělaném infarktu totiž začal v rámci rehabilitace intenzivně chodit. Také přestal kouřit, stal se aktivním věřícím katolíkem a pokračoval ve své zálibě – básních a překladech z polštiny.  Jezdil na různá setkání spisovatelů u nás a v Polsku, měl tam svá autorská čtení.

Ve Znojmě se stal členem Okrašlovacího spolku. Za svoji sbírku „Uvidět Znojmo“ mu znojemský Okrašlovací spolek udělil v roce 2014 „Ocenění“, která uděluje každoročně významným osobnostem regionu.

Před třemi lety prodělal Jiří operaci srdce, po níž se cítil době a nadále pokračoval ve svých aktivitách. Ale 30. května 2021, při návštěvě rodiny na Pecce, ho jeho srdce opět zradilo. Druhý vážný infarkt již nepřežil a u dcery náhle skonal. Bylo mu 78 let. Je pohřben na tamním místním hřbitově. Členové našeho spolku na něj budou trvale vzpomínat.


Autor: Lubomír Černošek, červen 2021.                                                                 
zpátky úvod