malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Karel Červenka

(1915 - 1998)
Karel Červenka 1915-2015


Karel Červenka – malíř Znojemska a jižních Čech.

(nar. 1. ledna 1915 Lhota u Kladna, zemřel 10. ledna 1998 ve Znojmě
).

V lednu 2015  jsme si připoměli 100. výročí narození malíře a grafika Karla Červenky, ale také 17. výročí jeho úmrtí. Narodil se 1. 1. 1915 v obci Lhota u Kladna. Mladá léta prožil
v Berouně a Jindřichově Hradci. Do Znojma přišel krátce po válce (1946) a strávil zde víc než půl století. Maloval sice již od mládí, své zálibě se však mohl plně věnovat až
po odchodu do důchodu. Do malování tak vložil veškerou energii, která se v něm za ta léta nastřádala.  Zemřel v plné tvůrčí i životní síle 10. 1. 1998.

Byl především krajinářem. Realistou. To však neznamená, že by se spokojil s pouhou reprodukcí viděného. Krajina pro něj znamenala především citový prožitek – vnitřní souznění, vcítění, jehož předpokladem je dlouhodobé soužití. Do jeho děl se promítají nekonečné hodiny prostáté na jednom místě ve snaze zachytit stále se měnící osvětlení, náladu, barvy.

Jako krajinář měl dvě lásky: jižní Čechy, tamější rybníky a jejich okolí, a Znojemsko. Zejména samotné město Znojmo, které maloval snad ze všech stran, nejčastěji od Dyje pod železničním mostem a z Hradiště. Křížovou cestu na Hradiště zachytil v sérii kolorovaných kreseb čtrnácti zastavení. Jeho obrazy míst za znojemskou plovárnou nebo scenerií z dnes už zatopeného údolí Dyje mají nejen uměleckou, ale i dokumentární hodnotu. Jeho posledním a nedokončeným obrazem je pohled na skály
u Sealsfieldova kamene.

Veřejnosti se Karel Červenka představil několikrát na společných výstavách tvorby znojemských výtvarníků. Řada jeho obrazů je většinou v soukromém vlastnictví rodin ve Znojmě i jinde.  Od 9. ledna do 28. února 2015 proběhla v Jihomoravském museu ve Znojmě výstava jeho díla

PhDr. Jiří Červenka, leden 2015
  


                                                                 
zpátky úvod