malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


    Otmar Chlup

(*1910 -
†1938)
Otmar Chlup -  1910-1938


Kpt. Otmar Chlup, důstojník Československé armády  (* 17. 9. 1910, Brno –  22. 9. 1938 u obce Hnanice)

Otec Otmara Chlupa pracoval v brněnské továrně na emailové nádobí „Austria“, matka byla v domácnosti a musela se starat o 4 děti. Neměla to snadné, protože manžel byl už v roce 1914 povolán do 1. světové války. Padl do ruského zajetí a domů se vrátil až do sedmi letech. Otmar mezitím dokončoval základní školu a pak v Brně vystudoval obchodní akademii. Po jejím ukončení nastoupil základní vojenskou službu a na vojně už zůstal. Vystudoval Vojenskou akademii a v roce 1936, po jejím absolvování, byl jako poručík zpravodajské služby přidělen k 24. pěšímu pluku do Znojma. Jeho úkolem bylo vyhodnocovat pohyby vojsk na rakouské straně, chování sudetských Němců a projevy nepřátelství v době zhoršujícího se politického napětí. Byl nejen pečlivým zpravodajcem, ale také dobrým sportovcem. Hrál výborně házenou, už v Brně cvičil v Sokole a ve Znojmě se stal sokolským cvičitelem dorostenců. Když došlo k zabrání Rakouska na jaře 1938, neměl už na tyto vedlejší aktivity čas. Nedostal se ani domů, dochovalo se po něm z té doby několik dopisů matce a sestře. Vojenská a politická situace na hranicích s bývalým Rakouskem – nyní s Třetí Říší - se prudce zhoršila. Zvlášť v oblasti hraničního přechodu Hnanice a u přeshraničního vlakového spojení Šatov – Unterretzbach začala být v září 1938 kritická. Mnozí Němci z pohraničí přebíhali do Rakouska a stávali se ozbrojenými příslušníky tzv. Sudetendeutches Freikorps. Ti začali provádět ozbrojené teroristické akce na našem území. První boje s Freikorpsem v Hnanicích začaly 20. září 1938. Bojůvky začaly střílet na hnanickou celnici, postupně ji dobyli a vypálili. Když naše jednotky ustupovaly k obci, setkaly se s poručíkem Chlupem, který si chtěl, jako zpravodajec, situaci ověřit na místě. Byl nejvyšším důstojníkem mezi ustupujícími Čechy, a tak zavelel opět k postupu směrem k obsazené celnici. Jednotka postupovala silničním příkopem, kde byla dobře kryta. Ale na vrcholu kopce je henleinovci spatřili a z blízkého lesíka se ozvala střelba. Poručíka Otmara Chlupa zasáhla střela útočníka do hlavy a byl na místě mrtev. To se stalo brzy ráno 22. září. Česká jednotka se opět stáhla do Hnanic. Tam, jako opěrný bod, obsadila jednoposchoďovou budovu české menšinové školy, kde se začala bránit několikanásobné přesile. Trvale se zde nešlo ubránit a vojáci se museli opět začít stahovat. Freikorps chtěl dobýt celou obec. Tomu zabránil až následný příjezd obrněných aut z 24. znojemského pluku a útočníci pak uprchli za hranici. Při tom ztratili asi dvě desítky mužů, na naší straně byl mezi mrtvými jen poručík Chlup. Jeho tělo bylo z okraje pole dopraveno do Hnanic. Pro jeho vojenskou uniformu si z Brna přijel nešťastný otec. Synovi bylo před necelým týdnem 28 roků.

Ostatní věci jsou známy: v noci z 28. na 29. září 1938 došlo k podpisu Mnichovské dohody, příhraničí, včetně Hnanic, Šatova a dalších obcí, a také Znojma, bylo postoupeno Třetí Říši. Po válce byl Otmar Chlup povýšen in memoriam na kapitána a v Hnanicích, na místě jeho hrdinné smrti, mu bývalí spolubojovníci a pamětníci vybudovali pomník. Také kulturní dům v Hnanicích nese jméno Otmara Chlupa. V r. 1957 se jeho otevření zúčastnila Otmarova stará matka a bratr. Po roce 1990 bylo náměstí ve Znojmě, u bývalého evangelického kostela, pojmenováno „Náměstí Otmara Chlupa“ a na jednom z domů byla umístěna pamětní deska. Otmar Chlup je tak stále připomínán jako první oběť bojů roku 1938 na Znojemsku.


Otmar Chlup -  1910-1938 Otmar Chlup -  1910-1938

Dr. L. Černošek, leden 2020

foto: Günther  Z. (1), Karel Jakl (2))
  


                                                                 
zpátky úvod