malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


 Drlík Vratislav

(1886 - 1955)
Vratislav Drlík - 1886-1955


Pedagog, osvětový pracovník, botanik Vratislav Drlí  (*17. 9. 1886 Hrabová u Zábřehu - † 1. 3. 1955, Znojmo)

Vratislav Drlík se narodil ve venkovské rodině a už od malička měl rád přírodu. Vystudoval gymnasium a vzdělání si následně doplnil na učitelském ústavu v Brně. Po vypuknutí 1. světové války odešel na frontu. Dostal se do ruského zajetí a odtud přešel do čsl. legií. S 1. dělostřeleckým plukem doputoval vlakem do Vladivostoku. Do nové republiky se dostal v r. 1920. Začal učit v Hrabové, pak přešel do české menšinové školy ve Vikýřovicích u Šumperka. Pro dobré organizační schopnosti byl v srpnu 1921 povolán k řízení celého šumperského školství. Zde působil osvětově a publicisticky. V r. 1933 přijat místo ředitele na obecné škole ve Znojmě – Louce. I zde působil veřejně na poli kulturním, osvětovém a publicistickém.

Při zářijové mobilizaci v r. 1938 nastoupil dobrovolně vojenskou službu v Košicích, ale po uznání mnichovského diktátu se přestěhoval z odtrženého Znojma do Vracovic u Prostějova. Koncem roku byl jmenován ředitelem jedné z brněnských škol. Začal vyvíjet odbojovou činnost, ale byl prozrazen a v únoru 1943 zatčen gestapem. Po výsleších v brněnských Kounicových kolejích pak strávil zbytek války v koncentračních táborech.

Už 15. května 1945 se vrátil do Znojma, ale měl podlomené zdraví a v r. 1947 odešel do důchodu. Svůj zájem potom soustředil na obnovu znojemského muzea. Pod jeho vedením se stalo opět tou kulturní institucí jako za Antona Vrbky před válkou a bylo vyhlášeno „vzornou průkopnickou institucí“. Sám Drlík byl 13. 6. 1947 presidentem Benešem jmenován doživotním čestným ředitelem ústavu.
                                                                                               

Vratislav Drlík - učitel
učitel .
Vratislav Drlík - ředitel muzea
ředitel muzea
Vratislav Drlík - botanik
botanik

Vratislav Drlík se pak začal na Znojemsku věnovat své životní lásce – botanice. Systematicky sbíral, třídil a zpracovával svůj herbář, který měl nakonec kolem 1400 položek. Nazval jej „Květena Znojemska“. Byl vytvořen v letech 1950 až 1954, tedy za čtyři roky! Z dnešního pohledu je cenný také proto, že některé druhy už vlivem socialistického hospodaření vyhynuly. Do některých oblastí, např. na jaroslavická slaniska se však kvůli vytvoření hraničního pásma nedostal. Originál rukopisu vlastnila rodina a po předání znojemskému muzeu byl doplněn o nové poznatky doc. Grulichem z Brna a dr. Reiterem ze Znojma. Po mnoha letech tak byl připraven k vydání a vyšel v r. 2005 v odborných listech „Thayensia“. Tak byla vyplněna mezera po znojemském botanikovi Adolfu Obornym, který podobně systematicky pracoval již před válkou.

Celý Drlíkův dramatický život se podepsal na jeho dalším zhoršování zdraví a dne 1. března 1955 zemřel Vratislav Drlík  ve Znojmě na infarkt.

  Autor: Lubomír Černošek, září, 2022


                                                                 
zpátky úvod