malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Pavel Dungl
(1948)
Pavel Dungla - 1948Prof. MUDr. Pavel Dungl, Dr.Sc., ortoped (* 25. 4. 1948 Olbramkostel u Znojma)


Pavel Dungl se narodil 25. dubna 1948 v Olbramkostele u Znojma, v rodině zemědělce, místního půlláníka. Má starší sestru Martu, která je ekonomkou ve Vídni a mladšího bratra Petra, podnikatele ve Znojmě. Do obecné školy chodil do Kravska, tehdy v padesátých letech ještě pěšky, několik kilometrů lesem, jak to bývalo „za starých časů“. Po absolvování znojemského gymnazia v r. 1966 nastoupil na brněnskou lékařskou fakultu, kterou ukončil v roce 1972. Nastoupil do znojemské – tehdy ještě „staré“ nemocnice na anesteziologicko-resuscitační oddělení, vedené prim. dr. Slezáčkem. Po vykonání povinné vojenské služby u tankistů v Čáslavi se vrátil do Znojma, už do nově otevřené „nové“ nemocnice. Rozhodl se pro obor ortopedie, i když nějakou dobu přemýšlel o gynekologii. Nakonec se ukázalo, že volil správně. Základy oboru získal u prim. dr. Podzimka, ale po vykonání atestační zkoušky I. stupně z oboru ortopedie v Praze už v hlavním městě zůstal a od roku 1977 začal pracovat na ortopedické klinice nemocnice na Bulovce. Zde se právě stavěl nový pavilon této kliniky a její vedení převzal doc. Slavík. Předchozí ortopedie sídlila v nevyhovující budově „zámečku“ a vedl ji prof. Pacovský. Dr. Dungl prokázal hned od počátku neobyčejnou píli a schopnost učit se novým operačním metodám. Zdokonalil se zejména v operacích kyčelního kloubu a začal se intenzivně věnovat dětské ortopedii, zejména vývojovým vadám nohy a poruchám růstu. Právě zde dosáhl velkých úspěchů a začal být žádán také v zahraničí. Už v době nesvobody, v letech 1984 až 1989 pravidelně jezdil operovat do Vídně, byl na studijních pobytech také v Německu, Švýcarsku a USA. I po revoluci pracoval na vídeňské ortopedii a v r. 1993 byl jmenován přednostou ortopedické kliniky v Praze na Bulovce. Operoval a zaučoval místní lékaře také v Rijádu v Saudské Arábii. U nás se do povědomí širší veřejnosti dostal zejména ortopedickými operacemi prezidentů Klause a Zemana a některých známých osobností, např. žokeje Váni a dalších. Prof. Dungl je členem řady odborných ortopedických společností po celém světě, je autorem odborné publikace „Ortopedie nohy“ a mnoha článků v lékařských časopisech. Na svůj rodný kraj ale nikdy nezapomíná a Znojmáci mají u něj otevřené dveře. Neměl to však vždy lehké, dvakrát stál opravdu na pokraji smrti: v osmdesátých letech ho postihla zákeřná virová infekce, po které postupně ochrnul. Byl léčen ve Vídni a sám říká, že se z toho dostal jen proto, že se za něj vídeňské klášterní sestry usilovně modlily. Po roce 2000 měl zase vážnou autonehodu, kdy utrpěl několik desítek zlomenin různých kostí v těle. Nejen, že vyváznul, ale po krátké době začal - v rámci rehabilitace – znovu operovat, i když při tom musel sedět na židli. Obdržel také, mimo jiná ocenění, státní vyznamenání od prezidenta Zemana. Z jeho koníčků jmenujme zejména lyžování, zájem o luxusní motocykly a auta, ale třeba i o českou poezii. Často a rád pobývá ve společenství recesistů „Zlatá Praha“, kde mnohokrát prokázal svůj smysl pro humor. V Olbramkostele zvelebil svůj rodný dům a přikoupil části pole, takže se stal, jak sám říká, „celoláníkem“. Je dvakrát ženatý. Poprvé měl za ženu vnučku bývalého znojemského starosty Mareše, Evu. Má pět dětí a trvale žije s druhou manželkou – primářkou kožního oddělení, ve své vile v Praze - Braníku.
Pavel Dungl a Lubomír Černošek
Pavel Dungl - ortoped


Autor: Lubomír Černošek, leden 2020
Foto: Pavel Brunclík
Popiska: Znojemský týden,  24. 06. 2019


                                                                 
zpátky úvod