malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


 Dvořák Max

(1874 - 1921)
Max Dvořák - 1874-1921


Historik, teoretik výtvarného umění, pedagog a archivář

Max Dvořák,
(*14. 6. 1874, Roudnice nad Labem - †  8. 2. 1921, Hrušovany nad Jevišovkou)

Byl archivářem v Roudnici, od roku 1909 se stal profesorem dějin umění na Vídeňské universitě. Navíc byl jmenován vedoucím uměleckohistorické sekce Institutu pro rakouské dějepisné bádání a Státního památkového úřadu. Vydal „Idealismus a naturalismus v gotickém sochařství a malířství“. Profesorem Dvořákem vrcholí vídeňská a česká škola historie umění.

Max Dvořák viděl např. středověké umění jako vyjádření idejí idealisticko-náboženských proti ideím pohanským. Důraz kladl hlavně na Giotta jako syntetika. Nedocenil ale vklad východu do evropského umění ani vlivy helénismu. Z moderních malířů dokázal ocenit zejména Oskara Kokoschku.
 
Max Dvořák - Katechismus památkové péče

Jeho příručka „Katechismus der Denkmalpflege“ (Katechismus památkové péče)
se stala prvním shrnutím zásad památkové disciplíny jako vědního oboru.

                                                                              


Max Dvořák - 1874-1921 - hrob

                                                                                          Profesor Max Dvořák zemřel v Hrušovanech nad Jevišovkou,  
                                                                                                        jeho hrob zde zdobí krásný rokokový kříž.

  Autor: Lubomír Černošek, září, 2022


                                                                 
zpátky úvod