malé logo
 
Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Fejfalík - Julius

(1833
- 1862)
????


Julius Fejfalík – filolog,  literární historik  (* 15. 02. 1833, Znojmo - 30. 06. 1862  Vídeň )
   
Otec Johann Fejfalík byl právníkem a v roce 1848 i poslancem na kroměřížském sněmu a moravským zástupcem na německém Frankfurtském sněmu. V této moravské německé rodině se ve Znojmě 15. února 1833 narodil Julius Fejfalík. Německé gymnázium absolvoval v Brně a v r. 1850 odešel do Vídně na právnickou fakultu. Zde se však začal věnovat zejména filologii a literatuře, nejen německé ale i slovanské. Svoje vědomosti si ještě prohloubil ročním studiem v Berlíně a v Heidelberku (1856 – 57), kde byl dokonce žákem bratří Grimmů.

Po návratu do Vídně se stal úředníkem Univerzitní knihovny, ale v roce 1861 onemocněl tuberkulózou a už za rok 30. 6. 1862, v necelých třiceti letech ve Vídni zemřel.


Zanechal po sobě rozsáhlé vědecké dílo. Zabýval se nejen rozborem starogermánských básní, ale jako jeden z prvních používal komparativní (srovnávací) metodu. Při studiu starého českého písemnictví tím odhalil několik podvodů. Byly to například „Milostné písně krále Václava“, považované za „staročeské“ a zejména padělek tzv. Rukopisu královédvorského. Zde již (před Masarykem) podrobil rukopis vědecké kritice a v r. 1860 vydal vlastním nákladem o tomto falzu publikaci „Über die Königinhofer Handschrift“. Za tuto veřejnou kritiku se ho česká společnost zřekla – jednoduše mu přisoudila mu německou nepřátelskou pozici.

     
J. Fejfalík - O Rukopisu Králevodvorském
J. Fejfalík - O Rukopisu Královédvorském
Rukopis Králevodvorský - str. 13
Rukopis  Královédvorský - str. 13
 

Ve Znojmě je po něm pojmenována jedna z ulic, ale širší veřejnost jeho dílo prakticky nezná.


 

L. Černošek, prosinec 2021.

                                                                 
zpátky úvod