malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


 Heinrich Fiby 
(1834 - 1917)
Heinrich Fiby


Heinrich Fiby  (* 15. 5. 1834, Vídeň  24. 10. 1917, Znojmo)

První ředitel Znojemské městské hudební školy, zakladatel Znojemského hudebního spolku, dirigent a skladatel

Narodil se 15. 5. 1834 ve Vídni. Zde zpíval ve sborech a na vídeňské konzervatoři se učil hře na klavír a na violu. První angažmá našel v divadelním sboru v Lublani. V létě 1857 byl na návštěvě v Laa an der Thaya a zde se dozvěděl, že ve Znojmě hledají nového ředitele právě zřízení Městské hudební školy. Její vznik odsouhlasila znojemská městská rada 22. 3. 1837. I když měl nabídku z Krakova na kapelníka opery, jel do Znojma a konkurz vyhrál. (Zdá se, že v prvopočátku Fibyho rozhodování hrálo v prospěch Znojma hlavně jeho blízkost k Vídni.) Od 1. října se stal prvním ředitelem znojemské Městské hudební školy (Städtische Musikschule). Sídlila v bývalé jezuitské koleji na Michalském (dnes Divišově) náměstí. Hudební školu navštěvovalo v roce 1898 již 198 žáků. Fiby se v roce 1860 ve Znojmě oženil a zůstal zde po celý svůj život. Kromě výuky v hudební škole stál také u zrodu Znojemského hudebního spolku (Musikverein in Znaim), vzniklého v roce 1861. Písemnosti Znojemského hudebního spolku jsou nyní uloženy ve Státním okresním archivu ve Znojmě. Fiby dále působil jako dirigent městské kapely, orchestru znojemského divadla a pěveckých sborů. Nadto komponoval vlastní skladby. Jako bývalý Vídeňák měl výrazné austrofilské vlastenecké cítění, a tak jeho nejznámější a nejoblíbenější skladba nese název „Österreich – mein Vaterland“ (Rakousko – moje otčina). Zvládal psát i chrámovou hudbu: „Te Deum“, „Requiem“ a další církevní skladby.
Byl velkým milovníkem přírody a v Podyjí nacházel mnoho inspirací pro svoji tvorbu. V ní zaujímá čelná místo symfonie „Im Frühling“ (Na jaře). I jeho další práce jsou inspirovány zejména krajinou a údolím kolem Dyje: „Abendlied“ (Večerní píseň), Frühlingsahnung“ (Jarní předtucha), Der erste Frühlingstag“ (První jarní den), „Mondnacht“ (Měsíční noc) a zvláště krásná „Wiegenlied“ (Ukolébavka), opus č. 32 pro šest smyčců.

Fiby zemřel uprostřed 1. světové války ve Znojmě, 24. října 1917. Zanechal po sobě nejen hudební skladby, ale také dvě generace žáků a žákyň – zdejší hudební školu vedl až do roku 1902.

Heinrich Fiby - náhrobek


 Na Městském znojemském hřbitově má u východní zdi krásný náhrobek, k jehož patě položil znojemský Musikverein  umělecky hodnotnou pamětní desku.
 

Autor:  L. Černošek, srpen 2021.


                                                                 
zpátky úvod