malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Karel Fila
(1920-2007)
Karel Fila - 1920-2007


   
MUDr. Karel Fila – vlastivědný badatel a filatelistař (*  20. ledna 1920, Velké Meziříčí - † 1. dubna 2007, Znojmo)

   
Narodil se v chudé rodině na Vysočině, 20. ledna 1920 ve Velkém Meziříčí. Bydlel s rodiči a 7 sourozenci v chalupě o dvou místnostech. Dvojčata Blanka a Bětka ale zemřely v mladém věku na záškrt. To prý později vedlo mladého Karla k tomu, aby se stal lékařem. Jeho studium na lékařské fakultě v Brně hned v prvním ročníku přerušilo násilné uzavření vysokých škol německými okupanty. Karel se pak v rodném městě vyučil kolářem a vypracoval se až na mistra. Po skončení války lékařskou fakultu dokončil, promoval v roce 1949. Byl pak na tzv. „umístěnku“ přidělen do rozbombardovaného Znojma. Moc se mu zde nelíbilo, šel si odsloužit roční vojenskou základní službu, ale znovu se do Znojma vrátil. Volno bylo na očním oddělení – byl zde totiž jen primář – dr. Potoček, bez dalších lékařů, jen s několika sestrami, které sehnal na oční klinice v Brně. Dr. Karel Fila si postupně tento obor oblíbil a zůstal mu věrný po celý svůj profesní život, až do r. 1993, kdy odešel do důchodu.
Poválečné rozbité Znojmo bylo pomalu opravováno a dr. Fila se začal spontánně seznamovat s jeho historií. Uměl výborně německy i latinsky, nebylo tedy pro něj problémem číst ve starých kronikách i švabachem. Toto využil, když staré texty začal překládat.
Historie nebyl jeho jediný zájem – začal sbírat poštovní známky a od roku 1967 ho zvolili předsedou znojemského Klubu filatelistů. Byl jím pak nepřetržitě po celých 35 let, až do roku 2001. Organizoval místní výstavy, ale také celostání a mezinárodní filatelistické výstavy a setkání. Na ně pamětníci stále vzpomínají, setkávali se opakovaně s takovými významnými rytci jako byl J. A. Švengsbír, Josef Herčík a další.
Dr. Fila vedl od roku 1967 také kroniku očního oddělení, kde pracoval. Ta je stále archivována ve znojemské nemocnici. Pro znojemského děkana Jindřicha Bartoš přeložil z němčiny na dvacet farních kronik, ty pak byly, spolu s českými překlady vráceny na příslušné fary. Spolu s ing. Jindřichem Kaniou se od roku 1991 spolupodílel na vydávání měsíčníku „Život farností Znojma“, který vychází dosud. Příspěvky dr. Karla Fily o historii sakrálních staveb ve městě Znojmě („Něco znojemské historie“) jsou stále vysoce ceněné.
Byl hluboce věřícím křesťanem, i smrt ho zastila v kostele, právě na Květnou neděli 1. dubna 2007. Je pohřben na znojemském hřbitově v rodinném hrobě.


Lubomír Černošek, březen 2021
                                                                 
zpátky úvod