malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


 Foerster Josef

(1804 - 1892)
Förster Josef  portrét  ???


Učitel a regenschori  Josef Foerster,
(*31. 12. 1804,  Mladá u Nových Benátek - † 28. 8. 1892 v Moravských Budějovice)

Josef Foerster se narodil 31. 12. 1804 v Mladé u Nových Benátek v Čechách. Jeho otec Ignác Foerster (* 1774, † 24. 12. 1827) i děd Tomáš Foerster (* kolem 1744, † 5. 12. 1817) byli místní významní a nadaní hudebníci, staré kantorské rodiny, ale skutečným zakladatelem slavné hudební rodiny Foersterů byl Josef Foerster. Studoval v letech 1822 až 1825 na gymnasiu v Mladé Boleslavi, ale školu pak dokončil o rok později v Praze. Po smrti otce nastoupil jako učitel a regenschori v Osenicích u Jičína. Zde dokonce provozoval některá díla Mozarta a Beethovena. Žil tady plných 50 let a na důchod odešel ke svému synu Josefovi Foersterovi ml. (* 22. února 1833 Osenice – † 3. ledna 1907 Praha) do Prahy. Ten zde byl ředitelem svatovítského kůru a hlavně reformátorem chrámové hudby. Josef Foerster mladší byll otcem nejslavnějšího z rodu Foersterů, skladatele Josefa Bohuslava Foerstera (* 30. prosince 1859, Praha -  † 29. 5. 1951  Nový Vestec).

Josef Foerster se v roce 1879 přestěhoval k dalšímu synovi, Karlovi do Znojma, bydlel v domě č. 385 (byt č.8). dnešní adresa: Mikulášské nám. č. 480/9. Zde působil jako skladatel - zejména chrámové hudby. V r. 1883 s ním pak odešel natrvalo do Moravských Budějovic. Tam ještě vyučoval hře na klavír, hrál na housle a dále skládal. Zemřel ve svých 88 letech, 28. 8. 1892 a byl pohřben na (bývalém) hřbitově před gymnasiem v Mor. Budějovicích.

Tiskem vyšly dvě jeho pohřební písně, ale v Národním muzeu v Praze je velká rukopisná pozůstalost, ze které badatele a hudebníky zajímají hlavně jeho Requiem – je jich celkem 23 (!). V majetku rodiny je navíc „Česká mše za zemřelé“ pro smíšený sbor a varhany.

Syn Karel (* 2. června 1855 Osenice – † 14. června 1921 Znojmo) byl až do roku 1920, kdy odešel do důchodu, ředitelem kůru v Moravských Budějovicích.  

                                                                         

Josef Foerster ml.  1833-1907
Josef Foerster ml.  1833-1907
Foerster -hrob Josef Bohuslav Foerster  1859-1951
Josef Bohuslav Foerster  1859-1951

                                                                                          

  Autor: Lubomír Černošek a Karel Jakl, říjen, 2022


                                                                 
zpátky úvod