Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Foetterle Frank

(1823 -
1876)
Frank Foetterle - 1823-1876


 
Frank Foetterle, geolog, 
(* 2. 2. 1823, Mramotice  -  5. 9. 1876, Vídeň)

Frank Foetterle se narodil 2. února 1823 v Mramoticích (dnes součást Znojma), v rodině řídícího učitele. Zajímavé je, že ho rodiče nechali vystudovat tehdy nepříliš preferovaný obor – hornictví, a to až ve vzdálených Horních Uhrách (dnes Slovensko), ve Šťiavnici, kde existovala hornická akademie. Těžily se zde vzácné kovy a stříbro. Práci si po absolutoriu našel v rakouském Gmundu. Ve Vídni byl mezitím založen c.k. říšský geologický ústav a protože byl Frank Foetterle už známým geologem, byl povolán do tohoto státního zařízení. Rychle postupoval po kariérním žebříčku, v r. 1856 se dočkal jmenování báňským radou a v r. 1867 se stal prvním šéfgeologem. V r. 1873 byl už náměstkem ředitele tohoto vídeňského geologického ústavu.

Frank Foewtterle - geologická mapa Horního Rakousk, výřez
geologická mapa Horního Rakouska, výřez -  1860
     
Sepsal několik vědeckých geologických prací, které se týkaly hlavně oblastí pánví hnědouhelných a kamenouhelných v Rakousku-Uhersku. Už v roce 1860 vydal první geologickou mapu Horního Rakouska, mezi dalšími, byla i první geologická mapa Moravy a Slezska, kterou vydal 1866. Její vydání inicioval brněnský Werner-Verein (spolek založený na počest 100. výročí narození moravského mineraloga a geologa Abrahama G. Wernera). Foetterle se ujal hlavně řízení prací v terénu a konečného zakreslení celé mapy. Ta pak vyšla v r. 1866 u firmy Kücke ve Vídni. Je zde rozlišeno 42 druhů hornin a jsou také vyznačena ložiska některých užitečných nerostů a kovů.

Frank Foetterle zemřel ve Vídni 5. 9. 1876.
a.


Lubomír Černošek, listopad 2021.
 


                                                                 
zpátky úvod