malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Jaroslav Frey
(1902-1983)
Jaroslav Frey - 192-1983


Jaroslav Frey – knihovník a spisovatel (*  22. května 1902,  Znojmo - 20. března 1983, Znojmo)


Znojemský rodák Jaroslav Frey absolvoval za 1. čsl. republiky brněnskou filosofickou fakultu. Na radu Jiřího Mahena se stal knihovníkem. Byl velmi aktivní i v publikační práci, postupně vydal přes padesát spisů s knihovnickou tématikou, z nichž např. „Venkovská knihovna“ byla inspirovaná jeho působením v Hodonicích. Byl navíc autorem oblíbených literárních map, zřídil pojízdnou knihovnu v Praze a vydával časopisy o knihovnictví. Nebyl však uzavřen jen ve světě knih, naopak – pořádal časté besedy s čtenáři, především s dětmi a mládeží. Pro ně také napsal vzpomínkovou prózu „Tajné písmo Josefa Hybeše“ a své celoživotní zkušenosti shrnul v roce 1967 v „Knihovnické kronice“. Působil v různých knihovnách: ve Znojmě, v Hodoníně, Zlíně, Hodonicích a nakonec v Praze. Získal „Cenu hlavního města Prahy“ a byl jmenován i zasloužilým pracovníkem kultury. V pražské městské knihovně se spřátelil s básníkem Františkem Hrubínem, který pod jeho vlivem vydal v roce 1943 svoji první knížku pro děti „Říkejte si se mnou“. Po příchodu nacistů do Prahy se oba zapojili do ilegální skupiny. Ta zachránila soukromou knihovnu Zdeňka Nejedlého, Leninovy spisy a hlavně unikátní sbírku dětské literatury s třiceti tisíci svazky. Poslední roky v důchodu dožil Jaroslav Frey v rodném Znojmě, kde také v roce 1983 zemřel.

Jaroslav Frey - knihovnictví


Lubomír Černošek, listopad 2020                                                                 
zpátky úvod