Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Fukač  Jiří

(1936 -
2002)
Jiří Fukač - 1936 - 2002


 
Prof. PhDr. Jiří Fukač, CSc., hudební vědec  
(*15. 1. 1936, Znojmo  -  22. 11. 2002, Brno)

Jiří Fukač se narodil 15. 1. 1936 ve Znojmě. Otec byl sice typograf, ale jinak nadšený amatérský hudebník a malíř, matka příležitostně vyučovala hře na klavír. Ve Znojmě chodil do Lidové školy umění (do „hudebky“), kde ho hře na klavír vyučovala A. Urbánková. Po maturitě na znojemském gymnasiu v r. 1954 (tehdy to byla tzv. jedenáctiletá střední škola) se přihlásil na filosofickou fakultu do Brna a začal studovat hudební vědu. Současně si přibral i klavír u Viléma Vanuty. Začal se věnovat hudební historiografii, zejména období baroka.
  
Jiří Fulač s dcerou Michaelou
   
Jiří Fukač s dcerou Michaelou
 
V r. 1958 se oženil s Jitkou Kupčíkovou. V manželství se jim narodily dvě dcery: Michaela (1959), úspěšná violoncellistka a Klára (1968), která se věnuje archeologii.
   
Od roku 1964 působil jako odborný asistent muzikologické katedry v Brně. Ale až po „sametové revoluci“ mohl obdržet docenturu (1990) a v r. 1994 se stal profesorem. Mezitím už měl na svém kontě stovky odborných muzikologických článků, studií.
 
Jiří Fukač
 
 
Navštívil řadu našich i mezinárodních konferencí a seminářů, kde přednášel. V zahraničí to bylo zejména v Německu a v Rakousku. Byl také předsedou Mezinárodní společnosti Leoše Janáčka. Je nositelem mnoha významných ocenění, zejména za „Slovník české hudební kultury“, od německé Společnosti Adalberta Stiftera obdržel Cenu česko-německého porozumění (1998) a v následujícím roce se stal členem-korespondentem Rakouské akademie věd ve Vídni. V letech 1990 až 1998 byl vedoucím katedry věd o umění a estetice v Brně. V těchto letech také uvedl v České televizi několik dílů cyklu o vážné hudbě.
 
Od roku 1964 působil jako odborný asistent muzikologické katedry v Brně. Ale až po „sametové revoluci“ mohl obdržet docenturu (1990) a v r. 1994 se stal profesorem. Mezitím už měl na svém kontě stovky odborných muzikologických článků, studií, navštívil řadu našich i mezinárodních konferencí a seminářů, kde přednášel. V zahraničí to bylo zejména v Německu a v Rakousku. Byl také předsedou Mezinárodní společnosti Leoše Janáčka. Je nositelem mnoha významných ocenění, zejména za „Slovník české hudební kultury“, od německé Společnosti Adalberta Stiftera obdržel Cenu česko-německého porozumění (1998) a v následujícím roce se stal členem-korespondentem Rakouské akademie věd ve Vídni. V letech 1990 až 1998 byl vedoucím katedry věd o umění a estetice v Brně. V těchto letech také uvedl v České televizi několik dílů cyklu o vážné hudbě.
   
Nás ve Znojmě může zajímat, že ve sborníku Podyjí v r. 1958 otiskl článek „Hudba na Hradišti“ a ve Vlastivědném sborníku moravském v r. 1960 stať „K dějinám hudebního dramatu ve Znojmě“.
 
Josef Fukač - akvarel
Josef Fukač - údolí Dyje (akvarel)
Jiří Fukač
Jiří Fukač
Rakušan, Michaela Fučíková, Karel Jakl
Vladislav Rakušan, Michaela Fučíková, Karel Jakl  - HFZ 2014
           
V roce 2002 byl už vážně nemocen, ale ještě se zúčastnil odborné konference v Řezně. Zemřel 22. 11. 2002 v Brně. Je pohřben na Ústředním hřbitově v Brně, v čestném hrobu města Brno, nedaleko hrobu Leoše Janáčka.

Dcera Michaela, významná evropská čelistka, žije v Kodani v Dánsku. Koncertovala dvakrát na Hudebním  Festivalu Znojmo, a to 2014 - tehdy vystupovala se znojemskými hudebníky  na koncertu pro Znojmo. V příštím ročníku (2015) měla společný koncert  (Koncert 3 virtuózů) s Pavlem Šporclem  (housle),  a s Ivo  Kahánkem (klavír).

  

Autor: Lubomír Černošek, prosinec 2021
Foto: FFMU  (1,2,3,5),  archiv K. Jakl  (4), Lenka Jíšová (6)                                                                 
zpátky úvod