malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Baron Jiří Julius Haas

(*1876 - 
†1945)
Baron Jiří Julius Haas, foto J. Meisterová


Baron Jiří Haas – majitel Bítova.

(nar. 26. října 1876 v Horním Slavkově, zemřel
11. května 1945 na Bítově).
 

Jiří Haas se narodil 26. října 1876 v Horním Slavkově. Jeho otec Jiří Karel August Haas  byl pokračovatelem tradice výroby porcelánu, již v mládí si oblíbil chemii, což se
v podniku výborně hodilo. Spojil se s Janem Cžjžkem, aby tak založili společnost Haas a Cžjžjk, která vlastnila porcelánku v Horním Slavkově (Schlagerwald). V r.1876 se Jiří August Haas oženil s Olgou Dannenbergovou, narozenou v Zittau (Žitavě) v Sasku. Když se však oženil také Jan Cžjžk s Matyldou Breymannovou, začaly kvůli oběma  ženám ve firmě rozbroje. Rodiny přivykly na život v luxusu a Matylda získala titul šlechtičny. To byla poslední kapka mezi nepřátelstvím obou žen. Olga naléhala na manžela, aby se postaral o získání  hraběcího titulu i pro jejich rodinu. Nakonec Jiří Haas povolil, až 16. března 1909 –  po četných intervencích a bohatých darech se rodina dočkala povýšení do šlechtického stavu s přídomkem „z Hasenfeldu“.
Rodina začala ukládat majetek i do nemovitostí a jako šlechtici si opatřili hrad Bítov s celým panstvím. Byla to vlastně náhoda, když v novinách zahlédli drobný inzerát o jeho
prodeji. Od prince Františka Radziwilla odkoupili koncem roku 1912 hrad na Dyji i s panstvím za 2,83 milionů korun. Rodiče ho věnovali svému synu Jiřímu Juliu Augustýnu Haasovi. Zde se mladý Jiří opravdu usadil a byl svým způsobem šťastný. Ani přes naléhání matky Olgy se neoženil a čas trávil na honech, zábavách, ale hlavně s ženami. V hospodách platil útraty za všechny a žádná místní sukně si před ním nebyla jistá. Měl rád i zvířata – jeho sbírka vycpaných psů je proslulá. Na hradě měl i lvici jménem Micimaus (volně přeloženo: Myška Maruška), kterou odkoupil z cirkusu. Osudným se mu stalo osvobození Rudou armádou a hlavně Benešovy dekrety, kdy měl být spolu s bítovskými Němci odsunut do Rakouska. Místo odsunu zvolil dobrovolnou smrt –  zastřelil se v noci 11. května 1945 v šatně svého hradu.

Pramen: Luděk Jaša, Jiří Haas Porcelánový baron   


                                                                 
zpátky úvod