malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Antonie Hasmandová  (1914 - 1988) Antonie Hasmandová – Matka Marie Vojtěcha


Antonie Hasmandová – Matka Marie Vojtěcha (* 25. 3. 1914  21. 1. 1988)  

generální představena kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Narodila se 25. 3. 1914 v Huštěnovicích na okrese Uherské Hradiště. Už v šesti letech jí zemřela matka a s její výchovou pomáhaly její blízké příbuzné. V době dospívání měla svaté vidiny a na toto Boží volání se rozhodla odpovědět, vzala je jako pozvání k zasvěcenému životu v klášteře. Po maturitě v roce 1933 vstoupila do noviciátu kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, tzv. sester boromejek. Zde přijala řádové jméno Marie Vojtěcha. Připravovala se ve Frýdlantu nad Ostravicí, pak vystřídala různá místa, působila jako učitelka nebo ošetřovatelka nemocných. Nakonec zůstala v klášteře v Prachaticích. Stala se tam představenou kláštera a v padesátých letech zde poskytla azyl knězi, který unikl při celorepublikové akci likvidace klášterů. Tu tehdy připravila československá Státní bezpečnost. 10. 9. 1952 byl hledaný kněz, zřejmě na udání, vypátrán a zatčen. Zatčena byla i Matka Marie Vojtěcha Hasmandová.
Soud ji odsoudil jako tzv. vatikánskou špiónku k osmi letům káznice. Nastoupila do věznice v Pardubicích. I přes těžké podmínky se snažila ve věznici pomáhat a povzbuzovat. Je zde zaznamenáno jedno zázračné uzdravení: jedna spoluvězeňkyně trpěla těžkým ekzémem rukou. Když Marie Vojtěcha po prosebné modlitbě udělala na rukou postižené křížek, ekzém vbrzku zázračně vymizel.
Marie Vojtěcha Hasmandová se ale nakazila tuberkulosou. Byla léčena v pardubické nemocnici a nakonec, v květnu 1960, při všeobecné amnestii, propuštěna.
Pro pevnost v zásadách a stálou ochotu pomáhat byla zvolena generální představenou kongregace. Celých 18 let ji v době totality úspěšně vedla. To již byla v klášteře na Hradišti u Znojma. V roce 1987 vážně onemocněla – na plicích bylo zjištěno zhoubné onemocnění. I tehdy nesla svůj kříž statečně a svoje životní krédo „Věrná až k smrti“ naplnila. Zemřela 21. ledna 1988 v pověsti svatosti v kruhu svých spolusester v hradišťském klášteře. Je pohřbena na tamním blízkém hřbitově, v místě vyhrazeném pro zemřelé sestry boromejky.
K jejímu hrobu se chodí lidé modlit a prosit o její přímluvu u Boha, stále zde hoří svíce a na hrobě jsou vždy čerstvé květiny.
Matka Marie Vojtěcha je kandidátkou blahořečení, církevní proces byl zahájen v roce 1996.


Antonie Hasmandová – Matka Marie Vojtěcha, hrob
Hřbitov na Hradišti


Autor:  L. Černošek, září 2021.


                                                                 
zpátky úvod