Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Havlík Lubomír Emil

(1925 -
2000)
Lubomír Emil Havlík  - 1925- 2000


 
Doc. Lubomír Emil Havlík, DrSc., historik, 
(* 30. 8. 1925  Znojmo  -  5. 3. 2000, Brno)

Narodil se 30. 8. 1925 ve Znojmě. Jeho otec byl původně důstojník c.k. rakouské armády, po vzniku ČSR se stal důstojníkem Československé armády. Lubomír Havlík začal studovat ve Znojmě gymnázium, ale po anexi Znojemska nacisty se rodina přestěhovala do Kroměříže. Zde Lubomír Havlík pokračovat v gymnaziálních studiích, ale kvůli nařčení z protinacistické činnosti byl ze školy vyloučen. Byl totálně nasazen a školu v Kroměříži dokončil až po válce. Už v roce 1945 se přihlásil na filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kam byl přijat pro obory: angličtina, filozofie, historie a prehistorie. Školu dokončil v r. 1950. Začal vyučovat jako středoškolský profesor ve Znojmě, ale už v r. 1952 byl propuštěn – pro ztrátu důvěry. Nastoupil pak jako vedoucí knihovny Umprum v Brně (1952 až 1956). Odtud přešel na Slovanský ústav ČSAV v Brně, kdy vykonal podstatnou část své vědecké práce. Pracoval zde až do roku 1990, kdy odešel do důchodu. V letech 1963 až 1985 mu režim umožnil přednášet na filozofické fakultě v Brně jako externímu pedagogovi. S manželkou, rovněž vědeckou pracovnicí, měl tři dcery.

Lubomír E. Havlík se zabýval především středověkými dějinami střední, jihovýchodní a východní Evropy, včetně dějin Velké Moravy i města Znojma. Na filozofické fakultě přednášel dějiny Byzance a Slovanů. Vydal celkem 26 knih, první vědecké práce věnoval dějinám rodného Znojma. Známá je zde zejména jeho útlá publikace z roku 1961 „Znojmo, městská památková rezervace a památky v okolí“. Vlastním nákladem vydal v r. 1998 „pro přátele dějin královského města Znojma a Znojemského kraje“ publikaci v počtu 50 kusů, od nejstarších dějin Znojma do 70. let 19. století.

Napsal ale zejména přes 360 historických studií a článků a přednášel na mezinárodních kongresech. V r. 1985 mu Bulharsko udělilo Řád sv. Metoděje a v r. 1988 ho ocenila naše Akademie věd Stříbrnou plaketou Františka Palackého.

Ve Znojmě jeho práci propagoval zejména PhDr. Jan Skutil, žijící také v Brně.

Doc. PhDr. Lubomír Emil Vilém Havlík, DrSc. zemřel v Brně 5. 3. 2000.


Čestné tituly a vyznamenání:

  • Řád svatého Metoděje (1985)
  • Stříbrná plaketa Františka Palackého ČSAV (1988)
  • Apoštolské požehnání papeže Jana Pavla II., udělené písemně ad personam (1993)
  • Požehnaní Mons. J. Graubnera, olomouckého arcibiskupa         a metropolity moravského, udělené písemně ad personam (1994)
  • Cena města Brna (1995)

Publikace - Znojmo a Znojemsko:

  • Počátky historického Znojemska (Vlastivědný věstník moravský 7, 1952)
  • Znojmo: z minulosti města a jeho památek (Brno 1956)
  • Znojmo v době knížecí (in: Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě, Znojmo 1990)
  • Dějiny královského města Znojma a Znojemského kraje (Brno 1999)
     
Lubomír Černošek, listopad 2021.
 


                                                                 
zpátky úvod