malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


    Georg Anton Heinz

(*1698 -
†1759)Sochař Georg Anton Heinz 

Narodil se ve Svitavách 24.3.1698 a tovaryšské zkušenosti nabyl  i  v dílně sochaře Matyáše Bernarda Brauna.

V roce 1726 se oženil v Uničově, kde byl veden jako městský sochař. Svá díla vytvořil i na severní a střední Moravě. Roku 1745 přesídlil s rodinou do Znojma, kde tvořil pro různé řeholní řády. Unikátní byl na př. Jeho soubor soch pro jesuitský hospodářský dvůr Purkrábka u Znojma. Tyto sochy byly později přemístněny na různá jiná místa.

Heinz byl celkem třikrát ženatý, ale všechny manželky mu zemřely. Po smrti své třetí ženy vstoupil do kláštera ke znojemským dominikánům. Zde na Štědrý den 1755 složil řeholní sliby jako laický bratr a přijal  řádové jméno Klaudius.  Svůj znojemský dům i s dílnou prodal za 600 zlatých a z poloviny těchto peněz založil mešní nadaci. Tvůrčí činnost také ukončuje a svoji knihovnu věnoval dominikánům. Část z ní se zachovala.

G.A.Heinz zemřel 22.5.1759 a je pochován pod hlavním oltářem dominikánského kostela sv. Kříže ve Znojmě ve svém řádovém oděvu.
Svá díla vytvářel z mušlového vápence a pískovce, ale i ve dřevě, ve stylu pozdního baroka. Ve Znojmě jsou prakticky ve všech kostelích. V ašem příspěvku uvádíme na fotografiích jen dřevěné zlacené sochy z dominikánského kostela.

Z mimo znojemských prací bude jistě zajímat „známá-neznáma“ socha sv. Josefa s Ježíškem. Stojí totiž přesně v polovině cesty mezi Vídni a Prahou. Objednal ji sem stavitel císařské silnice Franz Josef Heissler, hrabě z Heitersheimu. Je umístněna vlevo při silnici u Rancířova před Jihlavou. Pochází z roku 1748, sgnovaná G.A.H, výšky 180cm z mušlového vápence. (Střed cesty mezi Vídni a Prahou nejsou často tradované Prostředkovice).

Na Znojemsku existují ještě další Heinzovy sochy:  v Šatově, Břežanech, Kravsku, Hodonicích, Příměticích, Kasárnách a jinde.

Georg Anton Heinz
Alegorie Lásky na varhanní kruchtě v kostele Nalezení sv. Kříže ve Znojmě, foto: Ondřej Lazárek
Dr. L. Černošek, březen 2016
  


                                                                 
zpátky úvod