malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


 Hostan, sládek
(14. století)
sládek Hostan


Hostan, sládek (14. století, Znojmo)
Měšťan, sládek

Na roku ulic Kovářské a Dolní České stojí rohový dům, jehož původní gotickou podobu už dávno setřel požár a následné přestavby.

V polovině 14. století ho vlastnil významný znojemský měšťan, sládek Hostan. Žil v době císaře Karla IV., v době, kdy se dařilo městským pivovarům. Jen v samotném městě Znojmě jich bylo přes padesát. Právo vařit ve městě pivo měl i Hostan, část velkého domu byla tedy přestavěna na pivovar. Hostan vlastnil 19 hektarů (75 jiter) polností, kde pěstoval obilí na slad. K tomu ještě menší vinohrad. Stal se postupně zámožným člověkem, cena domu byla stanovena na 8 hřiven a cena pivovaru na 5 hřiven. Hostan měl syna, který bydlel o dva domy dále v Kovářské ulici a dceru, která se provdala za měšťana Peška. V roce 1400 zachvátil protější dominikánská klášter i s kostelem velký požár, který se za velkého větru rozšířil také na protější domy. Ty lehly popelem a s nimi i dům sládka Hostana. Také z kláštera zbyla po téměř sto let jen ruina.

Po přestavbě pak nedochovaný Hostanův dům vlastnili různí šlechtici, měšťané nebo obchodníci. Byli to např. Maxmilián Leopold von Castelmo, Františka Margareta von Ödt, městský rychtář Johann Georg Hohenheiser a nakonec ve 20. století obchodník Rudolf Stloukal, který ho v letech 1926 až 1934 postupně přestavěl do dnešní podoby.

Jméno sládka Hostana by asi úplně zapadlo, nebýt Znojemského historického vinobraní, které v šedesátých letech 20. století vymyslel a zorganizoval František Koukal, pozdější čestný občan města Znojma. Před tím se ve znojemském hradním pivovaru vařilo pivo s obyčejným názvem „Znojemská 10“ a „Znojemská 12“. Jeho chuť byla nevalná, už před 1. světovou válkou ho zde ochutnal Jaroslav Hašek a zjistil, že chutná jako „vrbové proutky“. To se v průběhu vinobraní postupně změnilo. Pivovar přešel na nové technologie, použil jinou a kvalitnější vodu a změnil název piva na „Hostan“. Zdařilou etiketu k němu navrhl výtvarník ze znojemské Keramiky Miloslav Smutný, (který měl na starosti i návrhy kostýmů na Znojemské historické vinobraní). Vybral si rok 1363 a sládka Hostana zobrazil jako bodrého chlapíka, opírajícího se o sud piva. Tohle všechno mělo dohromady velký úspěch a pivo se začalo prodávat ve velkém.

Až do začátku 21. století, kdy znojemský starosta Balík prodal práva vařit Hostan brněnskému pivovaru „Starobrno“, patřícímu již pod nadnárodní koncern Heineken.

   
sládek Hostan sládek Hostan

Jako vzpomínku na sládka Hostana odhalil v prosinci 2017 znojemský Okrašlovací spolek pamětní desku - na rohu domu na Kovářské ulici, kde původní gotický Hostanův dům s pivovarem stával.
 
 
sládek Hostan


L. Černošek, říjen 2021.


                                                                 
zpátky úvod