malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Politik a historik  Anton Hübner

(*1793 - 
†1869)
Reichstag 1848
1. zasedání Říšského sněmu - 1848 ve Vídni


Anton Hübner – poslanec Rakouského Říšského sněmu

(nar.  25. září 1793 Starý Šaldorf,  zemřel
12. února 1869 Starý Šaldorf).

se narodil 25. září 1793  ve mlýně ve Starém Šaldorfu (dnes obec neexistuje). Po vystudování znojemského gymnasia, filosofie na univerzitě v Brně  a práv na univerzitě v Olomouci (1809-1816) byl do roku 1828 úředníkem Znojemského krajského úřadu, krajským sekretářem na krajském úřadě  v Uherském Hradištti, potom koncipientem na Moravsko-Slezské gubernii v Brně. V létech 1833 - 1839 byl krajským komisařem zprvu v Přerově a potom v Brně. Následovně byl do roku 1841 byl koncipientem v Česko-Rakouské dvorní kanceláři ve Vídni. 1841-1849 zemským sekretářm na Moravsko-Slezské gubernii v Brně. Na závěr své kariéry byl od 1850 okresím hejtmanem v Jihlavě. V letech 1848-49 byl poslancem vznikajícího říšského sněmu Rakouského císařství.

Za pobytu ve Znojmě se začal zajímat o historii města a sbíral roztroušená historická data. Jeho první prací byly dějiny znojemského gymnasia, které zůstaly v rukopisu. V roce 1840 vydal „Geschichte der St. Wenzels – Kapelle auf der Wiese unter Znaim“. Anonymně se dočkala vydání jeho další práce „Znaims geschichtliche Denkwürdigkeiten“ (1843, 1846 a 1851). Byl jmenován čestným občanem Královského města Znojma. Chtěl sepsat a vydat Kroniku města Znojma, ale práci nedokončil. Zemřel 12. února 1869 a je společně s manželkou a s rodinou pochován na hřbitově v Louce – Lérách. Z pozůstalých rukopisů byl v r. 1869 vydány jeho synem Viktorem Hübnerem „Geschichtliche Denkwürdigkeiten der Stadt Znaim“ (Historické paměti města Znojma). V současné době překládá toto rozsáhlé dílo do češtiny člen Okrašlovacího spolku ve Znojmě dr. Jaroslav Hammer. O hrob Antona Hübnera a jeho rodiny, ležící při jihozápadní zdi louckého hřbitova, se rovněž starají členové Okrašlovacího spolku ve Znojmě.


Huebner Antnon - hrob

O jeho hrob při jihozápadní zdi hřbitova se nyní
starají členové Okrašlovacího spolku ve Znojmě.


          
Lubomír Černošek, Karel Jakl, prosinec 2020.

Pramen: Heinrich Best, Wilhelm Weege: Biographisches Handbuch der Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung 1848/49. Droste, Düsseldorf 1998, ISBN 3-7700-0919-3, S. 187.


                                                                 
zpátky úvod