malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Jaša Václav

(1886 - 1976)
Václav Jasa


 
Václav Jaša, učitel, poslanec, vlastivědný badatel, spisova
tel   (* 27. 9. 1886 Horní Vilémovicíe  -   27. 3. 1976, Plaveč)

Narodil se na Vysočině v r. 1886 v Horních Vilémovicích u Třebíče. Vystudoval učitelský ústav a v r. 1907 začal učit v Biskupicích nedaleko Jevišovic. Začal je často navštěvovat, upoutaly ho zde nejen nálezy archeologické, ale i husitské minulost. Kromě toho byly tehdy Jevišovice velmi živé společenské a kulturní středisko.

Za 1. čsl. republiky se stal poslance za sociální demokracii, v Národním shromáždění byl aktivní plných 17 let. Kromě toho učil na Znojemsku a v době okupace na Uherskohradišťsku. Zde začal s odbojovou činností, ale byl prozrazen a pak žalářován v Kounicových kolejích v Brně a nakonec v Terezíně, kde se dočkal osvobození.

Po válce pracoval jako člen rady Okresního národního výboru ve Znojmě, nejprve jako osídlovací referent a nakonec jako referent pro otázky církevní.

Už během své prvorepublikové badatelské činnosti sepsal několik vlastivědných prací: „Z dějin podyjských hradů“, „Bazilika“ a další. Z boje proti okupantům sepsal beletristické dílo „Nepokoření“ a svoje zážitky z žalářování uveřejnil v publikaci „Z Kounicových kolejí na Malou pevnost v Terezíně“. Jeho menší poválečná badatelská práce se nazývá „Osvobození jižní Moravy Rudou armádou“. Ale jeho nejznámější a také nejrozsáhlejší prací je husitský román „Suchý Čert“ z roku 1970, o Hynkovi z Kunštátu a Jevišovic.

V roce 1955 se pokusil ve Znojmě ještě s několika dalšími obnovit  Okrašlovací spolek, zrušený německými okupanty v r. 1938. Vyšel jim však z toho jen „Okrašlovací kroužek“ při Městské osvětové besedě, který se asi po dvou letech rozpadl. Spolky tehdy ještě povoleny nebyly.Horní Vilémovice
Horní Vilémovice
Plaveč
Plaveč

Václav Jaša zemřel 27. 3. 1976 v Plavči a některé jeho badatelské práce zůstaly už jen v rukopise, např. „Historický místopis Znojemska“ a několik dalších, uložených nyní ve fondu Státního okresního archivu ve Znojmě.
 
.

Lubomír Černošek, listopad 2021.
Foto: Karel Jakl archiv (1, 2), Karel Jakl (3)


                                                                 
zpátky úvod