malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Karel  Kalina

(1897 -1968
)
Karel Kalina (1897-1968)


Karel Kalina, taneční mistr

(nar. 24. 1. 1897, Jihlava – zemřel 6. 12. 1968, Znojmo
).

Narodil se v Jihlavě 24. ledna 1897. V roce 1914 musel narukovat za Rakousko – Uhersko do 1.svět. války. Bylo mu pouhých 17 let. Pro špatný a stále se zhoršující zrak (nosil brýle o 12 dioptriích) byl z fronty stažen.   Na konci válečných let se začal zajímat o tanec a složil náročnou zkoušku tanečního mistra. Kandidáti museli zvládnout devadesát tanců a příslušný tanec ke zkoušce si vylosovali. Kalina přišel po válce do Znojma a založil zde svoji taneční školu. Vyučovalo se v budově YMCA (dnes Dětské centrum na ulici Mládeže). V taneční škole také poznal svoji budoucí manželku Marii Novákovou (nar. 1901). Vzali se roku 1923 a v roce 1928 se jim narodil syn Jiří. Manželka Marie byla i jeho taneční partnerkou v „Taneční škole Karla Kaliny“. Ta byla hned od počátku velmi vyhledávaná. Každoročně se v ní soutěžilo o „Putovní pohár Mistra Kaliny“.
Zaměstnání tanečního mistra ale bylo jen sezonní, a tak se vždy na jaře Karel Kalina věnoval své zahrádce, kterou měl v Dolní Lesce. V roce 1936 zde postavil i rodinný dům. Ale hned po Mnichovské dohodě a zabrání Sudet ho museli manželé i s desetiletým synem v roce 1938 opustit. Podařilo se jim uchytit v Brně a zde Karel pokračoval ve svých tanečních kurzech. Po válce se Kalinovi vrátili do Znojma, už bez syna, který zůstal pracovat jako mechanik v Brně. Po roce 1948 byl s podnikáním konec a Karel Kalina se stal zaměstnancem Městské osvětové besedy ve Znojmě. Vedl několik tanečních kurzů ve Znojmě i v jiných městech (Třebíči, Mor. Budějovicích a Ivančicích). Pomáhala mu v tom opět jeho manželka. Kurzy byly stále velmi oblíbené, byly to „Kurzy tance a společenského chování“. Mladí muži museli mít při tanci bílé rukavice a tmavý oblek, dívky odpovídající toaletu. Kalina také nedopustil, aby některé dívky tzv. „seděly“ a nezadané mladíky vyhledal třeba i na záchodcích, kde se snažili ukrýt. Všechno ale probíhalo v přátelské atmosféře – všichni věděli, že Kalinovi tanec milují a tuto radost se snaží přenést i na mladé.
Karel Kalina zemřel náhle – 6. prosince 1968 – přímo na parketu při vedení taneční hodiny. Vynesli ho z velkého sálu hotelu Znojmo (dnes Česká spořitelna) v černém obleku a lakýrkách. V lednu dalšího roku by mu bylo 71 let. Po jeho smrti vznikl ve Znojmě taneční „Memoriál Mistra Kaliny“. Byla na něj zvána i paní Kalinová. Ta se dožila 99 let, zemřela 6. října 2000.
Za 50 let činnosti prošlo tanečními kurzy manželů Kalinových na 50 tisíc mladých lidí.

Mnozí si ještě pamatují na jeho: „Pánové, zadejte se...“.

      

Zpracoval Lubomír Černošek, květen 2017                                                                  
zpátky úvod