malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Kauer Ferdinand

(1751 - 1831)
Eduard Kauer


 
Ferdinand Kauer, hudebník a skladatel
   (* 18. 1. 1751 Dyjákovičky  -   13. 4. 1831, Vídeň)

 Narodil se 18. 1. 1751 v Dyjákovičkách na Znojemsku. Otec, místní učitel Johann Kauer, mu zajistil vzdělání tím, že ho dal studovat na jezuitskou kolej ve Znojmě. Tam se postupně projevilo Ferdinandovo hudební nadání a přivydělával si zde jako varhaník. Jezuité ho ze Znojma poslali na svoji univerzitu do Trnavy, ale tam začal mladý student pomýšlet na studium medicíny a z trnavské univerzity odešel. Medicínu však studovat nezačal, místo toho se objevil v roce 1777 ve Vídni jako varhaník v kostele servitů a zde také napsal svoji první práci, bylo to menší pedagogické dílo o výuce hry na housle, flétnu a klavír. V roce 1781 začal účinkovat už jako hudebník a skladatel a ředitel orchestru v Leopoldově divadle ve Vídni, a tam také začala jeho výrazná kariéra coby skladatele. Úspěch měl zejména se singspielem „Dunajská víla“ z roku 1798. Tímto dílem se vlastně stal zakladatelem nového typu romantické opery. Ta se pak hrála v mnoha městech po celé Evropě.

V roce 1810 ale náhle z Vídně odešel do divadla ve Štýrském Hradci. Co bylo příčinou odchodu nevíme, snad neshody s vedením Leopoldstädter Theater. V Grazu se musel velice uskrovňovat, měl zde místo jen druhého houslisty. V r. 1800 se ve svých 49 letech oženil, ale manželka mu brzy zemřela. Stáří dožil osaměle na předměstí Vídně a k dovršení všeho mu velká povodeň na jaře 1830 vzala nejen malý majetek, ale i všechny písemnosti a hudebniny. To ho zlomila a zemřel už za rok, 13. 4. 1831 v úplné chudobě. Pohřeb mu muselo obstarat pohřební bratrstvo a místo jeho hrobu není známo.

Po letech město Vídeň uctilo jeho památku pojmenováním ulice Kauergasse (u Mariahilferstrasse) a v XV. vídeňském okrese Kauerhof.
 

Eduard Kauer - Donauweibchen
Donauweibchen
Eduard Krechler - notový zápis
notový zápis

Po letech město Vídeň uctilo jeho památku pojmenováním ulice Kauergasse (u Mariahilferstrasse) a v XV. vídeňském okrese Kauerhof.
   

Lubomír Černošek, listopad 2021.
Foto: Wiener archiv  


                                                                 
zpátky úvod