malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Dr. Bruno Kaukal

(1920-2019
)
Bruno Kaukal


Bruno Kaukal – pozapomenutý rodák, heraldik a historik

(nar. 9. šervence 1920 ve Znojmě
- zemřel 2019)

 Bruno Kaukal se narodil 9. července 1920 ve Znojmě. Jeho rodiče Bruno a Margarethe od své svatby v roce 1908 žili v Brně, ale po dvou desetiletích služby c.k. rakouským úřadům ve finanční správě byl v r. 1919 Bruno s rodinou přeložen do Znojma. Zde se jim narodil syn, také Bruno, nejmladší ze sourozenců. Po čtyřech třídách obecné školy nastoupil od r. 1930 do r. 1938 na německé státní reformované gymnasium ve Znojmě, které zakončil maturitou. Bruno pak vstoupil do služby u Říšského finančního úřadu v Ilmenau v Durynsku, kde pracoval v letech 1938 – 1940. Pak byl odveden a sloužil na válečné lodi v Severním a Baltském moři, posléze i na Černém moři.
V květnu 1943 uzavřel sňatek s Hilde Schillerovou, dcerou ze staré znojemské rodiny. Mladá učiteka učila na různých školách znojemského okresu až do vyhnání v r. 1945, potom v Dolním Rakousku a nakonec v Bavorsku.
V květnu 1944 byl Bruno Kaukal těžce zraněn u Sevastopolu na Krymu a až na poslední chvíli ho z obklíčeného města evakuovalo letadlo. Po uzdravení byl povýšen na nadporučíka a dosloužil do konce války ve Schleswig – Holstein. S manželkou se setkal až v červenci 1946 v Bavorsku.
V září 1946 nastoupil v Bavorsku do služby na finančním úřadu, od roku 1950 žil a pracoval v Mnichově. Po 43 letech služby odešel do důchodu. Zde měl čas věnovat se své velké zálibě – historii a zvlášť heraldice. K tomu mu dobře posloužily mnichovská knihovna, archiv a další odborné a vědecké instituce. V roce 1961 dal dohromady knihu „150 let bavorské státní daňové správy 1811 – 1961“. V letech 1962 až 1967 vycházejí Kaukalovy články o městské heraldice v norimberském měsíčníku „Stafette“. Zabývá se hodně Mnichovem a Bavorskem, ale i Sudetami – v knize „Sudetendeutches Wappenlexikon“ má kapitolu o jihomoravských obcích a jejich heraldice. Jeho hlavní heraldická práce je z roku 1992: „Erby a pečeti jihomoravských krajů Nová Bystřice, Slavonice, Znojmo a Mikulov“ (je psána samozřejmě v němčině, pozn. aut.) a jeho článek „Wappen und Siegel, Stempel und Flagen südmährischer Gemeiden“ se objevil také v pravidelně vydávané německé „Südmährisches Jahrbuch“  (Jimomoravská ročenka) v roce 2003. Při pročítání si musí člověk občas ujasnit německé a české varianty názvů obcí, např.: Rausenbruck = Strachotice, Edelspitz = Sedlešovice, Gerstenfeld = Ječmeniště a jiné. Je zde samozřejmě i Znojmo (Znaim).
Bruno Kukal je nositelem několika prestižních cen za svoji činnost a články, naposledy Cena za kulturu v roce 2011. Má s manželkou Hildou dceru a syna, oba již s akademickým vzděláním. Ve Znojmě je známý především svým článkem „Devět mlýnů, vzpomínky a úvahy“, který přeložili Josef Vlasák a Karel Jakl. Jsou to velmi čtivé a emotivní vzpomínky na Kaukalovo mládí a krajinu Devíti mlýnů kolem Dyje. (Česky článek uveřejnil „Znojemský týden“ v roce 2009).
B. Kaukal - Heraldika

Jistě by stálo za to přeložit a našim čtenářům přiblížit Kaukalův článek „Erby, pečetě, razítka a prapory jihomoravských obcí“, který vyšel v Jihomoravské ročence (Südmährisches Jahrbuch) v roce 2003. K tomu jen dodávám, že podrobnější česká práce o početích a pečetidlech s názvem „Typáře okresních archivů“ vyšla v roce 1989 v Knižnici Jižní Moravy, sv. 12, od kolektivu autorů okresních archivů pro Brno – venkov, Břeclav, Hodonín a Znojmo.

Lubomír Černošek, březen 2017.
Sestaveno podle článku Hanse Brunnera: „Bruno Kaukal, Träger des Südmährischen Kulturpreises 2001“ v ročence Südmährisches Jahrbuch 2003
   


                                                                 
zpátky úvod