malé logo
 
Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Fráňa Kopeček

(1871
- 1946)
Fráňa Kopeček -1871-1946


František Kopeček, pedagog, spisovatel, (* 14. 10. 1876, Předmostí u Přerova - 23. 8. 1946, Ostrava )
 
Na úvod otázka: Četli jste něco od Fráni Kopečka? Nevadí, ale ve Znojmě je po něm pojmenovaná jedna u ulic.

Narodil se 14. 10. 1871 v Předmostí u Přerova. Maturoval v r. 1891 v Přerově, chtěl být bohoslovcem, ale studium v Olomouci nedokončil a odešel do Příbora na Učitelský ústav. Odbyl si jednoroční vojensku službu ve Vídni a po ní nastoupil na své první učitelské místo do Křenovic u Kojetína. Učitelské povolání se mu velmi zalíbilo. Je to poznat z jeho pozdějších próz a povídek z učitelského prostředí, které se řadí k nejlepším. I když toto povolání nebylo nijak dobře honorované, měl o něm učitel František Kopeček vysoké mínění. Podle toho se také mládeži věnoval. Po svém prvním působení odešel do našeho kraje - učil ve Tvořihrázi, Horních Dunajovicích, Mikulovicích a Kuchařovicích. V nové republice začal od roku 1918 učit ve Znojmě a zde také začal psát své první prózy. Zvolil si pseudonym Fráňa Kopeček, takhle mu totiž říkali doma. Jeho první povídka je z roku 1918 a má název „Světla utonulá“. Následovala „Soňuška čarodějka“ a další povídky. Psal i fejetony a pohádky. Od roku 1927 začal učit na znojemské dívčí škole Vlasta, kde byl ředitelem Eduard Krechler. S ním si rozuměl, vždyť Krechler sbíral a sepisoval místní pověsti.

V roce 1938, po záboru pohraničí, odešel do Veverské Bitýšky u Brna, kde zůstal po celou dobu protektorátu. Dočkal se tam osvobození vlasti, ale v té době byl už vážně nemocen. Jeho dcera si ho proto vzala k sobě do Ostravy, ale u ní už 23. 8. 1946 zemřel. Chtěl být pochován ve Veverské Bitýšce. Toto přání mu příbuzní splnil
   
Fráňa Kopeček
Fráňa Kopeček
     
Z  dalších prací Fráni Kopečka jmenuji jen namátkou: Mých sto děvčat (1926), Noc ve dne (1928), Dar pěti vteřin (1931), Není mužů (1934) a další.

 

L. Černošek, prosinec 2021.

                                                                 
zpátky úvod