malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


František Koukal
(1913-1988)
František Koukal - 1913-1988


František Koukal, zakladatel Znojemského historického vinobraní (*  28. zaří 1913, Vídeň - 5. března 1988, Znojmo)


Narodil se ve Vídni, ale dětství a mládí prožil ve Znojmě. U svého otce se vyučil kožešníkem a krátce, do r. 1932, pracoval jako kožešnický dělník ve Znojmě, v otcově kožešnické dílně v ulici Velké Mikulášské č. 15. V letech 1932 až 1936 studoval na tehdy vyhlášené Obchodní akademii v Třebíči. Už tehdy projevoval „Ferry“, jak se mu běžně říkalo, neobyčejnou aktivitu – s několika svými profesory projeli v r. 1934 severní Afriku. Po maturitě byl veden jako technický úředník. Schylovalo se však k Mnichovu a na Znojemsku se začal urychleně budovat systém vojenského opevnění. František Koukal byl po absolvování tříměsíčního kurzu v Brně v r. 1937 zařazen do funkce zpravodajského důstojníka a nakonec se stal velitelem opevnění, v úseku od Devíti mlýnů až do Hodonic, v délce 21 km. Po obsazení Znojma nacisty se musel skrývat u svých příbuzných v Blížkovicích a už tehdy se zapojil do odboje (Obrana národa do r. 1940, potom v Praze do odbojové skupiny „ Kapitán Nemo -Bílá hora“, 1941 až 1945). Žil přechodně v Brně a nakonec v Praze. Tam za tzv. květnového povstání aktivně bojoval, a to jako velitel čety „Znojmo“. S ní v hodnosti podporučíka obsadil a bránil Hlavní poštu v Jindřišské ulici na Praze 2. Za tuto činnost obdržel po válce „Medaili za věrnost“.
Po osvobození se plně projevily jeho schopnosti skvělého manažera. Začal organizačně pracovat ve sklářském průmyslu – pomáhal zakládat sklárny a nové provozy, např. v letech 1956 – 57 podnik na výrobu televizních baněk ve Valašském Meziříčí. Byl však stále na cestách, což nakonec vedlo k rozvodu s jeho první ženou, se kterou měl už tři děti. Pro náš okres jsou tyto Koukalovy aktivity významné tím, že pomohl založit továrny „Vertex“ na výrobu tehdy zcela nových skleněných vláken v Hodonicích (1950) a v Mor. Krumlově (1975). Nakonec se stal ředitelem podniku „Sklářské stroje“ v Příměticích. Ten také pomáhal založit (1960), ale nepohodl se zde s komunistickým stranickým vedením a v r. 1962 odešel na klidnější místo technického úředníka do znojemských Keramických závodů. Tady měl najednou spoustu času a začal se věnovat kultuře a historii Znojma. Založil folklorní soubor „Znojemčan“ a pro něj vytvořil úspěšné pásmo písní a tanců „Dobře je mi na Znojemi“.
Postupně se stal veřejně známou osobou, hlavně jako „otec“ ZHV – „Znojemského historického vinobraní“. V roce 1967 začal ve čtyřech mázhauzech, ale už další rok vytvořil ze ZHV velkolepou a oblíbenou celostátní akci, ke které postupně přidal průvod historických postav v čele s králem Přemyslem Otakarem I., zakladatelem města, pak i rytířské turnaje a další akce. Prvním „králem“ v průvodu byl Znojmák Ladislav Velich. V roce 1967 navšívil Znojemské historické vinobraní dokonce i prezident republiky Antonín Novotný. V tomtéž roce o ZHV přinesl také několikastánkový článek s barevnými fotografiemi známý americký magazín „National Geographic“. Ale v sedmdesátých letech, v době tzv. „normalizace“ začali soudruzi vinobraní omezovat, vytvořili zprvu jen intimnější hradní „hodokvasy“, až ho v r. 1977  zakázali úplně. ZHV pak obnovil až v r. 1990 Vladislav Rakušan.
František Koukal to samozřejmě nesl velmi těžce. Bydlel stále ve Znojmě, na ul Jezuitské č. 1 (roh ulic Velké Michalské a Jezuitské), ale přestal vyvíjet společenskou aktivitu. Přesto ještě zůstal pracovně aktivní - ve svých 68 letech byl zaměstnán jako jeřábník na stavbě velkokapacitního sila v Krahulově na okrese Třebíč.
Vzkříšení svého vinobraní ani sametové revoluce se už nedožil. Zemřel v roce 1988 ve Znojmě, ve svých nedožitých 75 letech. Odpočívá v rodinném hrobě společně se svými rodiči, Raimundem a Marií, na znojemském městském hřbitově. Ferryho přátelé, Oldskauti, jmenovitě Antonín Cvak a Josef Jordánek, podali 20. 5. 1996 Radě města Znojma návrh na udělení čestného občanství města Znojma. Toto čestné občanství bylo Františku Koukalovi uděleno in memoriam dne 25. 3. 1997.
O aktivním, pestrém a dramatickém životě „Ferryho“ Koukala vydala „Asociace – Iuvenes – Znoyem“ (předsedou je Antonín Barák) v r. 2011 knihu dokumentů (z archivu jeho syna Jiřího Koukala) s názvem „František Koukal, čestný občan města Znojma“.


FrantišekKoukal - 1913-1988 František Koukal - staré Znojmo


Lubomír Černošek, listopad 2020                                                                 
zpátky úvod