malé logo
 
Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Krejčí  Bedřiška - "Znojemská"

(1928
- 2021)
Bedřiška Krejčí - Znojemská - 1928


Bedřiška Krejčí, uměleckým jménem „Znojemská“ – malířka, (* 2. 6. 1928, Znojmo - 18. 12. 2021, Praha )
   
Narodila se ve Znojmě 2. 6. 1928 v rodině Fritzových. V devíti letech rodina odešla do Českých Budějovic, kde Bedřiška vystudovala gymnázium. Po válce v roce 1946 byla přijata na lékařskou fakultu Karlovy univerzity, ale pro veřejné vyznávání křesťanské víry musela, jako „nespolehlivá“, roku 1951 ze školy odejít. Nesměla se hlásit ani na jinou vysokou školu. Protože měla velký malířský talent, soukromě se vzdělávala u akademických malířů Emanuela Frinty a Františka Nedvěda. V roce 1959 se provdala za uměleckého řezbáře Bořivoje Krejčího. Oba se pak věnovali hlavně kostelním vitrážím, výzdobě oltářů, zvonů i celých kaplí.
V době tzv. normalizace, v 70. letech 20. století začali být manželé Krejčí pro tuto činnost sledováni Státní bezpečností. Proto se uchýlili více do soukromí, na samotu Červený mlýn u Kolína. Vystavovat mohli jen polotajně a sporadicky. Většinu svých obrazů Bedřiška prodávala soukromým zájemcům, takže je dnes množství jejích děl nedostupné, v rodinných sbírkách. Přesto se na konci osmdesátých let dočkala velké výstavy ve švýcarském Curychu, a pak, v listopadu 1989 v Římě. Bylo to v českém „Nepomuceu“, u příležitosti svatořečení Anežky Přemyslovny.
Oba manželé s radostí přivítali celospolečenské změny po „sametové revoluci“ 1989, ale už v roce 1991 manžel Bořivoj umírá. Byla to pro Bedřišku velká a bolestná ztráta. Částečně jí to vynahrazovaly úspěšné výstavy doma a v zahraničí (např. ve Francii, Švýcarsku, USA, v Kanadě a jinde). Bedřiška Znojemská je, mimo jiné, také autorkou sedmi zastavení „Bolestné cesty Panny Marie“ v hlavním poutním místě našeho kraje, v Hlubokých Mašůvkách.
   
Bedřiška Znojemská - galerie v Jiřicích
Galerie Setkání Bedřišky Znojemské v Jiřicích u Moravských Budějovic, okr. Znojmo (fotografie z roku 2016)

V poslední době žila Bedřiška Znojemská v Jiřicích u Moravských Budějovic, kde měla také svůj malířský ateliér a galerii. Přízvisko (a umělecké jméno) „Znojemská“ si zvolila jako trvalou vzpomínku na milované rodné Znojmo, které musela v r. 1937 opustit – její otec byl totiž důstojník a byl tehdy převelen do Českých Budějovic.
Za svoji práci, kterou celoživotně věnuje sakrálnímu umění, byla v r. 2018 oceněna Českou biskupskou konfederací – získala „Řád sv. Cyrila a Metoděje“, nejvyšší vyznamenání této konfederace.

V 90. letech minulého století byla také několik let členkou Okrašlovacího spolku ve Znojmě.

Malířka křesťanských motivů zemřela před Vánocemi 2021, 18. prosince ve věku 93 let. Její obrazy působily nejen radost, ale vedly k zamyšlení nad vírou a nezřídka k jejímu posílení. Bedřiška Znojemská měla svůj okruh obdivovatelů, kteří od ní kupovali obrazy i v dobách nejhlubší totality.

 

Lubomír Černošek, únor 2021, doplněno prosinec 2021
Foto: Jiří Sedláček (2)viz také: Rozhovor s Bedřiškou Krejčí Znojemskou

                                                                 
zpátky úvod