malé logo
 
Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Kumpán Josef

(1885
- 1961)
Josef Kumpán  -   1885-1961


Josef Kumpán, zahradní architekt  (* 12. 12. 1885, Mladá Boleslav - † 9. 5. 1961, Praha )
 
     

Narodil se 12. 12. 1885 v Mladé Boleslavi, kde prožil dětství. Vystudoval zahradnickou školu v Lednici a po jejím absolvování pracoval v Berlíně, kde se stal vedoucím architektem královské botanické zahrady. Uplatnil se i v Hamburku a v Paříži. Po Velké válce si v nové Československé republice, už jako renomovaný zahradní architekt, otevřel v r. 1919 vlastní projekční ateliér v Roudnici nad Labem, a protože byl velmi úspěšný, přestěhoval ho zakrátko do Prahy. Během své dlouholeté kariéry vyprojektoval 1028 vilových a domovních zahrad, 72 zahrad zámeckých, 123 veřejných parků a 21 hřbitovů. Z jeho prací můžeme  jmenovat třeba rekonstrukci Fürstenbergské zahrady v Praze, úpravu zahrad Pražského hradu, projekt Růžové zahrady na Petřině nebo jeho podíl na Památníku bitvy u Lipan na pražském výstavišti. V roce 1928 až 1929 upravil park na náměstí Míru v Praze. Kvůli parku pak byla v tomto místě přeložena i tramvajová trať.
   
Josef Kumpán  -   znojemský Jubilejní park
Josef Kumpán  -   dílo
                                    Jubilejní park (fotografie z roku 2021)

Nás zde bude zajímat hlavně vytvoření projektu „Jubilejního parku“ ve Znojmě k 10. výročí vzniku ČSR v roce 1928. Ten teď v posledních letech prošel zdařilou rekonstrukcí.

Josef Kumpán napsal i několik knih o zahradní architektuře: v r. 1922 to byla „Domácí zahrada“, v r. 1932 „Jak bydleti“ a v r. 1935 „Novodobé zahrady“.

Nepřekvapuje, že byl členem a činovníkem „Svazu spolků pro okrašlování a pro ochranu domoviny v Čechách“. Přispíval do spolkového časopisu „Krása našeho domova“, který pomáhal redigovat.

Zemřel v Praze 9. 5. 1961.
 
   

Lubomír Černošek, prosinec 2021.
Foto: Znojemský deník (2)

                 
                                                                 
zpátky úvod