malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Maxmilian Thaddäus Mayer rytíř z Ahrdorffu a Wallersteinu

  • (1845 - 1928)
Maxmilian Thaddäus Mayer rytíř z Ahrdorffu a Wallersteinu


Maxmilian Thaddäus Mayer (* 03. 12. 1845  07. 07. 1928)

Prelát

Maxmilian Thaddäus Mayer rytíře z Ahrdorffu a Wallersteinu se narodil v zámožné šlechtické rodině v Kroměříži dne 3. prosince 1845. Po teologických studiích byl 6. června 1868 vysvěcen na kněze. V Římě získal doktorát kanonického práva a stal se blízkým spolupracovníkem papeže Pia IX. a následně i Lva XIII. V r. 1881 ale onemocněl a vrátil se na Moravu – tři roky působil v Černé Hoře, odtud odešel do teplé a úrodné oblasti Božic a Českých Křídlovic nedaleka Znojma, kde získal faru. Během svého působení zde v r. 1888 zachránil skupinu místních dětí, které odvedl z mostu nad Jevišovkou, rozvodněnou jarním táním. Most se nakrátko nato zřítil.          
V r. 1899 byl jmenován kanovníkem a pak kapitulním proboštem v Olomouci u sv. Václava. Božice si ale zamiloval a v létě se sem stále vracel. Koupil tady dům, kde psal svá literární díla (divadelní hry, básně a teologické texty). Byl také milovníkem umění a sběratelem – například známá sbírka orientálních zbraní ve znojemském muzeu byla odkoupena právě od něho. Ze zahrady u své vily vytvořil unikátní arboretum. K jeho největším počinům patří stavba kláštera „Maria – Hilf“ v Božicích – charitativního objektu pro opuštěné děti a staré lidi, v letech 1905 – 1906 přebudovaného na dívčí penzionát a dívčí měšťanskou školu. Od roku 1950 až do současnosti slouží „zámeček“ jako domov důchodců.                            
Prelát Max Mayer zemřel v Božicích 7. 7. 1928, náhle a uprostřed příprav na oslavu šedesáti let svého kněžství. Je pochován na božickém hřbitově, hrobku zdobí jeho erb.

    
Max Mayer - Božice, divčí škola
Božice, divčí škola (archiv: ProBožice)
Max Mayer - Božice, náhrobní kámen
náhrobní kámen  (archiv: ProBožice)

Lubomír Černošek, červen 2018


Dílo Maxe Mayera:

Aus Südmähren’s Deutsch und Latein - (Z jihomoravské němčiny a latiny), 1921
Judith, die deutsche Frau auf dem Przemyslthron - ( Judita německá paní na trůně Přemyslovců), 1921
Santa Cordula, Schutzfrau von Olmütz, Köln und Osnabrück - (Svatá Kordula, ochránkyně Olomouce, Kolína nad Rýnem a Osnabrüku )
Die letzte Weinlese des Stiftes Klosterbruck - (Poslední sklizeň vína Louckého kláštera)
Sebastian Freytag von Czepiroh -  (Šebestián Freytag z Čepirohu)
Ewald Barth, der Dorfschied -  (
Ewald Barth, venkovský soudce)
Kaiser Siegmund’s Tod auf der Burg in Znaim  - (Umrtí císaře Zikmunda na Znojemské hradě)
Uffo von den Siebenhöfen - (Uffo ze Sedmidvoří)
Elisabeth von Thüringen - (Alžběta Duryňská)
Ethel, das Ziegeunermädchen -  (Ethel, cikánské děvče)
Gerhoh von Eberstain - (Gerhoh z Eberstainu)
Dietholm Florian
Die Papstwahl Inocenc XIII.  -  (Volba papeže Inocence XIII.),  1874
Unverzichtbare Rechte -  (Nepostradatelná práva), 1904
Hinz, der Teufel von der Khaya-Burg - (Hinz, Ďábel z hradu Kája), 1923
Šest jeho divadelních her je uloženo v knihovně Jihomoravského muzea ve Znojmě. Náměty her čerpal z historie a pověstí Znojemska. Skládal též básně, které ve dvacátých let vycházely v Znaimer Wochenblatt.                                                                 
zpátky úvod