malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Rudolf Melkus
(1908-1941)
Rudolf Melkus -1908-1941


   
Rudolf Melkus

 – geometr, junák, odbojář  
(*  4. března 1908 Vídeň (Rakousko) - † 30. září 1941 Brno, Kounicovy koleje)

Narodil se v rodině vídeňských Čechů, dne 4. 3. 1908. Tam také navštěvoval českou školu J.A. Komenského. Uprostřed 1. světové války se rodiče přestěhovali do Znojma. Zde student Rudolf navštěvoval gymnázium, kde maturoval v roce 1929. Stal se úředníkem na měřičském úřadu města Znojma. Zpracoval a nakreslil první český plán Znojma, který v šestibarevném provedení vydalo znojemské nakladatelství Klouda. Rudolf Melkus byl činný ve skautském hnutí, byl také členem Klubu československých turistů. Ve spolupráci s jeho dlouholetým předsedou Karlem Zobalem napsal turistického průvodce Podyjím a nakreslil turistickou mapu středního a horního Podyjí s vyznačenými turistickými trasami.

Po okupaci Znojemska nacisty byl už v roce 1939 vězněn za ilegální protiněmeckou činnost. Odvezli ho k výslechům do Vídně, ale po půl roce ho pro nedostatek důkazů propustili. Nechtěl zůstat v obsazeném příhraničí, které byla připojeno k Říši a odstěhoval se do Brna. Zde získal místo na městském úřadě. Znovu se zapojil do podzemního hnutí, ale v roce 1941 ho nacisté na základě udání opět uvěznili. V Kounicových kolejích čekal na rozsudek a 30. září 1941 byl v Brně popraven.

Ve Znojmě byla bývalá ulice Vrbkova v kolonii rodinných domků, v tzv. Marešově přejmenována po 2. světové válce na ulici Melkusovu. Na jeho bývalém bydlišti je dnes pamětní deska. Už v roce 1946 byl vyznamenán nejvyšším skautským vyznamenáním, zlatým junáckým křížem.


plán Znojma - Rudolf Melkus
 
 

Lubomír Černošek, srp
en 2021




                                                                 
zpátky úvod