malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Oldřich Míša
(1924 - 2013)
Oldřich Míša - (1924 - 2013


Oldřich Míša, restaurátor, malíř, rytec skla  (* 23. 2. 1924 Znojmo -  21. 10. 2013, Orford, Velká Británie)


Oldřich Míša se narodil v rodině pracovníka znojemské vinařské šlechtitelské stanice na ulici Loucká 3 ve Znojmě. Zde také začal chodit do národní školy a potom na gymnazium. Maturoval ale ve Strážnici, neboť po obsazení Znojemska v r. 1938 se rodina přestěhovala na Slovácko. Tady se setkal v dílně s keramikem Heřmanem Landsfeldem, začal pracovat s hlínou, a tak objevil svůj výtvarný talent. Po návratu do Znojma v r. 1945 se zapsal na pražskou Akademii výtvarných umění, kterou úspěšně ukončil v r. 1949. Studoval tam krajinomalbu u prof. Otakara Nejedlého. Začal se však postupně více věnovat restaurátorství a v letech 1954 – 1957 vystudoval ještě restaurátorskou školu u prof. Bohuslava Slánského v Praze. Od té doby pilně restauroval: 25 fresek, přes 300 obrazů a větší množství soch. Nezapomněl ani na Znojmo – restauroval Maulbertschovu fresku v kopuli kostela sv. Hippolyta na Hradišti u Znojma, křížovou cestu J. Winterhaldera mladšího v kostele sv. Mikuláše, gotickou madonu pro znojemský Dům umění, v Moravském Krumlově zase dvacet obřích pláten Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Pracoval pro pražskou galerii, zámky Telč, Slavkov, Milotice a měl možnost znovu vrátit krásu obrazům Petra Pavla Rubense, Van Dycka, Johna Constabla a dalším.

V roce 1968 po srpnové okupaci emigroval do Anglie, kde se oženil a natrvalo usadil. Stal se členem gildy (t.j. cechu) rytců skla, a také zde se vypracoval mezi přední umělce. Vyryl téměř 1200 kusů skla, část své sbírky věnoval po r. 1997 Jihomoravskému muzeu ve Znojmě, a to společně se svými  grafickými listy, akvarely a oleji. Znojemské muzeum mu uspořádalo v roce 2014 důstojnou, byť už posmrtnou výstavu z této jeho sbírky.

Ke konci života už Oldřich Míša nemohl pro arthrosu kloubů pracovat se sklem, proto začal psát knihu - trilogii o svém životě. Česky zatím vyšel první díl nazvaný „Dětství“ (Childhood). Oldřich Míša zemřel 21. října 2013 v anglickém Orfordu v hrabství Suffolk, kde je i pohřben.

Oldřich Míša - Loucký Oldřich Míša oldřich MíšaLubomír Černošek, říjen 2019


                                                                 
zpátky úvod