malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Karl Nather
(1896-1982)
Karl Nather - 1896-1982


Karl Nather, znojemský fotograf (* 15. července 1896, Znojmo - † 16. října 1982, Wertheim)  

Karl Nather se narodil ve Znojmě 15. 7. 1896. Jeho otec Paul Nather byl známým znojemským fotografem, licenci získal necelý rok po narození syna Karla, v říjnu 1897. První fotoateliér si otevřel v ulici Kalcherova (dnes Kollárova) č. 8. Současně je zde keramická dílna a prodejna firmy Sláma.

Karl byl nejstarší z pěti synů, šťastné dětství prožil v otcovském domě se zahradou. Popsal ho v romantické básni „Otcův dům“. Aby mohl převzít živnost, studoval ve Vídni na c.k. grafickém ústavu, obor fotograf. Studium ukončil v roce 1914 a hned v dalším roce nastoupil vojenskou službu do Velké války jako balonový, a pak letecký fotograf. Po válce se navíc věnoval modelářství – 

     

Karl Nather - model znojemské radnice
     ve znojemském muzeu je umístěný jeho model radniční věže.

Na Znojemsku proslul hlavně svými pohlednicemi z Podyjí, fotografoval třeba dnes již zaplavenou říční plovárnu, oblast Devíti mlýnů, zdokumentoval celou stavbu Vranovské přehrady, bourání a zaplavení starého Bítova a často fotografoval i v samotném Znojmě. Svoje pohlednice označoval malým logem Za fotografie bunkrů v našem pohraničí z let 1937 až 1938 byl po válce vězněn na Špilberku a zažil zde i kruté zacházení. Po návratu z vězení byl jako Němec odsunut z Československa. Usadil se ve Wertheimu nad Mohanem, kde provozoval malý fotoobchod. Zemřel 16. 10. 1982, daleko od milovaného města a Podyjí. Zachovalé skleněné fotografické desky Karla Nathera má ve své sbírce Jihomoravské muzeum ve Znojmě.
Jeho dcera Ingeborg zanechala písemné vzpomínky o svém dramatickém útěku ze Znojma. Když byl jejich dům na Hockenstrasse (dnes Havlíčkova) č. 12 v dubnu 1945 vybombardován, ukrývala se s matkou a dalšími znojemskými obyvateli ve sklepě kapucínského kláštera. 8. května vtáhla do Znojma Rudá armáda. Tehdy raději s matkou utekly do rakouského Retzu, kde se setkala i s otcem. Rodiče ale byli už rozvedeni. Ingeborg se dostala do poničené Vídně a po několika týdnech zvláštním vlakem do Německa, kde i s matkou už zůstaly. Na rozdíl od otce se jeho dcera, už provdaná Wozilková, do Znojma několikrát podívala.

 
Karl Nather Znojmo, 17
Znojmo, Karl Nather, 017
Karl Nather Znojmo, 77
Znojmo, Karl Nather, 077
Karl Nather Znojmo, 146
Znojmo, Karl Nather, 146
   
 
Karl Nather, znojmo 006
Znojmo, Karl Nather, 006
Nather Karl, Znojmo, 044
Znojmo, Karl Nather, 044
Karl Nather, Znojmo, 172
Znojmo, Karl Nather, 172Lubomír Černošek, ünor 2021
Foto.: www.wikitree.com/wiki/Nather (1),  Archiv M. Michulková (2-7)                                                                   
zpátky úvod