malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Paul Nather
(1865-1926)
Paul Nather - 18??-1926


Paul Nather, znojemský fotograf (* 26. 5. 1865, Krnov - † 13. 6. 1926, Znojmo)  

Paul Nather si otevřel ve Znojmě fotografický ateliér 9. 10. 1897 v Kalcherově ulici (dnes K5ollárova(na č. 8. Brzy nato koupil pozemek na stejné ulici, jen trochu níže, na č. 22 a zde na něm vystavěl na svou dobu velmi moderní fotoateliér s prosklenou střechou a velkými okny. V té době se ještě při fotografování nepoužívalo elektrické osvětlení, světlo a stín na fotografii obstarával sluneční svit. Jeho intenzitu mohl Paul Nather regulovat posuvnými kolejnicovými závěsy. Později sem za ním chodila i jeho vnučka Ingrid, která na tuto dobu zanechala svoji vzpomínku. Dnes je na tomto místě keramická dílna firmy Sláma.

   

reklamní letáček fotoateliéru Nather

reklamní letáček Fotoateliéru Paul Nather (archiv Miloslava Klimtová)    

   

S manželkou Annou měl Paul Nather pět synů. Nejstarší Karl, narozený 15. 7. 1896 ve Znojmě se později také stal známým znojemským fotografem. Paul Nather získal fotografickou licenci rok po narození syna Karla. Stal se ve Znojmě známým především dokonalými fotografiemi znojemských historických kašel. Každou z jedenácti kašel zachytil na skleněných deskách 18 x 24 cm. Bylo to tehdy na přání městské rady, která kašny z města odstranila jako hygienicky nevyhovující. Prošlo to ale jen o jeden hlas, a tak radní chtěli mít alespoň obrazovou památku.

Paul Nather fotografoval i další znojemské lokality: starý znojemský hřbitov v době, kdy ho město rušilo, neboť na tomto pozemku při vídeňské ulici pak byla postavena znojemská nemocnice. Zachytil také starý evangelický hřbitov na ulici Dyjské (dnes už neexistující), Salisovo náměstí (tj. dnešní náměstí Republiky) ještě bez budovy soudu, ale zato ještě se starou „sanytárnou“ (továrnou na výrobu ledku- sanytru). Vyfotografoval opravu věže kostela sv. Mikuláše a další, pro nás dnes unikátní historické objekty.

Jeho hlavní výdělečná práce se ovšem odehrávala v ateliéru. Vznikly zde portréty mnoha znojemských občanů, včetně fotografií dětí, fotografoval i větší skupiny. Zachovala se například jeho fotografie členů znojemského Sokola ze dne 20. dubna 1900, i s jejich slavnostním praporem.
 
 
cena brusel - 1809 Preis Brussel

Za svoje mistrovství obdržel v roce 1909 v Bruselu Velkou cenu: zlatou medaili a čestnou hvězdu. Toto ocenění pak začal uvádět na zadní straně svých fotografických kabinetek.
 
Co je důležité – uváděl tam i údaje o uchovávání originálů na skleněných deskách. Část jeho fotografické pozůstalosti dnes vlastní a spravuje Jihomoravské muzeum ve Znojmě.

Paul Nather zemřel ve Znojmě v roce 1926. Jeho talent po něm podědil syn Karl, rovněž proslulý znojemský fotograf, který se soustřeďoval hlavně na krajinu Podyjí v okolí Znojma.

K nejznámějším fotografiím Paula Nathera patří 11 historických kašen. 

 
Paul Nather - Dolní brána
Znojmo, Paul Nather - Dolní brána
Paul Nather Znojmo,  Jircháře
Znojmo, Paul Nather,  Jircháře
Znojmo, Paul Nather, Horní náměstí
Znojmo, Paul Nather, Horní náměstí
   
 
Znojmo, Paul Nather,  Horní Česká
Znojmo, Paul Nather, Horní Česká
Znojmo, Paul Nather,  Dolní Česká
Znojmo, Paul Nather, Dolní Česká
Znojmo, Paul Nather,  Jana Palacha
Znojmo, Paul Nather, Jana PalachaLubomír Černošek, srpen 2021
Foto.: www.wikitree.com/wiki/Nather (1),  Archiv Miloslave  Klimtová (2-9)                                                                   
zpátky úvod